Ik geef mijn arbeidsongeval zelf aan

Vul het aangifteformulier in

Print het aangifteformulier en vul het zo volledig mogelijk in op basis van de uitleg bij de verschillende rubrieken en codes. Zo kan uw dossier sneller worden behandeld.

Hebt u moeilijkheden om het aangifteformulier in te vullen, dan kunt u zich daarbij laten helpen door uw vakbond of door onze sociaal controleurs in Brussel. U kunt elke maandag bij hen terecht

Voeg een medisch attest toe

Voeg een medisch attest toe dat werd opgesteld door de arts die uw letsels na het ongeval heeft vastgesteld. Laat uw arts bij voorkeur ons model van medisch attest van eerste vaststelling invullen. Een medisch attest is absoluut noodzakelijk om uw letsels te kunnen bewijzen.

Voeg, indien mogelijk, andere bewijselementen toe aan uw aangifte

Voorbeelden van bewijselementen zijn:

  • de namen van de rechtstreekse getuigen: dat zijn de personen die het ongeval hebben zien gebeuren;
  • de namen van de onrechtstreekse getuigen: dat zijn de personen die het ongeval niet hebben zien gebeuren, maar die u net daarna hebben gezien of met wie u daarover hebt gesproken.

Verstuur het ingevulde aangifteformulier, het medisch attest en eventuele andere bewijselementen naar

  • de verzekeringsonderneming van uw werkgever

of (indien u niet weet bij welke verzekeringsonderneming uw werkgever verzekerd is)

  • Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's
    Afdeling Controle van de werkgevers
    Sterrenkundelaan 1
    1210 Brussel

Fedris stuurt u binnen de 7 dagen een schriftelijke bevestiging dat het uw aangifte heeft ontvangen.