Medisch onderzoek van stagiairs

Het medisch onderzoek van iemand die een schoolopleiding volgt (een leerling van het secundair onderwijs of een student van het hoger onderwijs) en die stage loopt in een bedrijf kan door Fedris worden terugbetaald onder de volgende voorwaarden:

 • Het medische onderzoek wordt uitgevoerd door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) van de onderwijsinstelling;
 • De stagiair volgt les bij een erkende onderwijsinstelling. Een onderwijsinstelling is elke instelling die onderwijs verzorgt, met uitzondering van instellingen die beroepsopleidingen organiseren;
 • De stage wordt ondersteund door de onderwijsinstelling;
 • De stagiair voert taken uit binnen een arbeidspost waarin hij blootgesteld is aan een risico (zie daarvoor de resultaten van de risicoanalyse van het bedrijf);
 • De stagiair werd nog niet eerder onderzocht voor hetzelfde risico binnen dezelfde arbeidspost.

De terugbetaling geldt niet voor jongeren op het werk die vallen onder boek X, titel 3 van de Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017. Het betreft met name alle vormen van duaal leren zoals de stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO),de overeenkomst alternerende opleiding (OAO),…

Hoe gebeurt die terugbetaling?

 • Als de EDPBW van de onderwijsinstelling nog niet gekend is bij Fedris, moet de EDPBW zich eerst aanmelden door een brief met zijn betalingsgegevens naar Fedris te sturen. Die brief moet de volgende gegevens bevatten: een rekeningnummer, de naam en het adres van de houder van de rekening. Indien een van deze gegevens verandert, moet de EDPBW opnieuw een brief sturen naar Fedris.

 • De EDPBW stuurt het formulier met de gegevens van de verantwoordelijke voor de verzending van facturen voor medische onderzoeken naar Fedris. Indien deze persoon verandert, moet de EDPBW opnieuw een formulier sturen naar Fedris.
 • De onderwijsinstelling bezorgt aan de EDPBW een lijst met de gegevens van alle stagiairs (Excelbestand van Fedris -  710,5 KB) die een medisch onderzoek moeten ondergaan. 

 • De EDPBW voert het medisch onderzoek uit en bezorgt Fedris de factuur van dat onderzoek. Hij gebruikt daarvoor het softwareprogramma Stagiairs Fedris (Java 7 of hoger vereist). Daarin kan hij het Excelbestand met de gegevens van alle stagiairs importeren. Het programma zal vervolgens een versleutelde lijst produceren. De verantwoordelijke voor de facturen die door de EDPBW is aangeduid valideert de lijst en ondertekent ze met zijn eID. Daarna stuurt de EDPBW de lijst door naar Fedris. Dat kan automatisch in het programma zelf of via e-mail naar . Opgelet: dit e-mailadres mag enkel worden gebruikt om facturen te verzenden. Andere e-mails naar dit adres worden automatisch verwijderd. Vragen of opmerkingen stuurt u naar  
  Een handleiding over het programma staat in de basisdemo (pdf - 406,57 KB) en een over de verzending van de gegevens vindt u in een specifieke demo (pdf – 893 KB). Er is ook een procedure voor het importeren van een bestand in csv-formaat (pdf – 219,2 KB). Een EDPBW die dat wenst, mag ons softwareprogramma Stagiairs Fedris bewerken om het beter te integreren in bestaande software. Fedris kan daarbij helpen.

 • Fedris controleert de gegevens die de EDPBW heeft ingevoerd. Na goedkeuring betaalt Fedris de factuur. De EDPBW ontvangt via een versleutelde e-mail een lijst met stagiairs voor wie de kosten van het medisch onderzoek worden terugbetaald.

Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bijkomende technische onderzoeken wenst (bijvoorbeeld een gericht onderzoek voor de blootstelling aan sommige chemische agentia), zal de werkgever die zelf moeten betalen.

Zie ook

 Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar

 Facturen verzenden? Gebruik het programma Stagiairs Fedris of stuur een e-mail naar . Opgelet: andere e-mails naar dit adres worden automatisch verwijderd.