Terugbetaling van vaccins

Loopt u door uw werk of stage een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte, dan kan Fedris u de vaccins daarvoor terugbetalen.

Sinds 1 juni 2018 wordt er een nieuw reglement met een nieuwe elektronische terugbetalingsprocedure toegepast voor de vaccinatie tegen hepatitis A en/of B

Een aanvraag om terugbetaling van vaccinaties tegen hepatitis A en/of B enkel nog op elektronische wijze gebeuren door externe of interne preventiediensten. Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk die op jaarbasis niet meer dan 100 aanvragen tot terugbetaling van vaccinaties bij Fedris indienen, mogen deze aanvragen collectief (gehecht aan een verzamelstaat) indienen op papier via een specifiek daartoe bestemd formulier.

Wanneer u zich moet laten vaccineren tegen hepatitis omdat u behoort tot een van de onderstaande categorieën, moet u niet langer zelf een voorafgaande vaccinatieaanvraag via een papieren formulier bij Fedris indienen. Alleen in het geval van gele koorts moet u nog een aanvraag via een papieren formulier indienen. (zie rechts)

Als u niet rechtstreeks door uw bedrijfsarts of externe preventiedienst wordt gecontacteerd, maakt u zelf een afspraak bij uw bedrijfsarts. Hij zal met u het vaccinatietraject aanvangen en de administratieve formaliteiten via een elektronische procedure vervullen.

Vanaf 1 juni 2018 worden de nieuwe vaccinatieschema’s (pdf - 166,76 KB) gevolgd. Dat wil onder andere zeggen dat de aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend nadat alle nodige inentingen en serologisch onderzoeken gebeurd zijn.

Op 7 juni 2018 werd een Koninklijk Besluit en een reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarin staan de administratieve details en de medische procedures van die nieuwe procedure.

Voor wie wordt het hepatitisvaccin terugbetaald?

Vaccinatie tegen hepatitis A

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis A:

1° Personen die tot een van de volgende beroepscategorieën behoren: 

 • rioolarbeiders
 • personen belast met het ledigen van septische putten
 • onderhoudstechnici van sanitaire installaties
 • rattenverdelgers
 • personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria
 • personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater
 • personeel van kinderdagverblijven
 • personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders)
 • personeel van kleuteronderwijs
 • personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar
 • personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen

2° Personen bedoeld onder de code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst (leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat) voor zover zij werkzaam zijn in gebieden waar hepatitis A in hoge mate endemisch is. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut

3° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis A virus

4° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Vaccinatie tegen hepatitis B

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis B en de vereiste serologische bepalingen:

1° De volgende personen, voor zover zij geregeld en niet enkel occasioneel in contact komen met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:

 • personeel van ziekenhuisdiensten en van medische en paramedische praktijken
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)
 • personeel van tandartspraktijken
 • het personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden
 • het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten
 • personeel van kinderkribben
 • ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs
 • gezinshelp(st)ers
 • ambulanciers
 • brandweerlieden
 • personeel van begrafenisondernemingen
 • personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik
 • onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten
 • het opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.)
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken

2° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus

3° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden