Toegankelijkheidsverklaring

Fedris streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Fedris-website.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit hieronder.

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 16/02/2024.

Toegankelijkheidscontrole

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

Zorgen voor tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.

1.1.1 Niet-tekstuele content
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map414H24
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft610H30
Gebruik het alt-attribuut op het img element00H37
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd00H67
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop00H36
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link00H2
Gebruik de body van het objectelement00H53
Geef een tekstequivalent voor het applet-element00H35

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren00H49
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren00H63
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen00H43
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
22H43   H63
Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken00H73
Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens00H39
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
00H39   H73
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen00H71
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren.1524H42
Failure of Success Criterion 1.3.1 due to the use of role presentation on content which conveys semantic information00F92
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden00H44
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is.416F68

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond00G145
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond2027G18

2. Bedienbaar

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging00F40
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging00F41
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element00F47

2.4 Navigeerbaar

Bied manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.

2.4.1 Blokken omzeilen
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen00H64
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
23G1   G123   G124
2.4.2 Paginatitel
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement11H25
2.4.8 Location
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Using the link element and navigation tools00H59

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

Maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element11H57
3.1.2 Taal van de onderdelen
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren22H58
3.1.6 Pronunciation
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Using the ruby element00H62

3.2 Voorspelbaar

Make Web pages appear and operate in predictable ways.

3.2.2 Bij input
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop00H32

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën

4.1 Compatibel

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

4.1.1 Parsen
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID424F77
4.1.2 Naam, rol, waarde
BeschrijvingPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik van formulierelementen en links2147H91

 

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Fedris? Neem dan contact met ons op privacyatfedris.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van Fedris, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met .klachtenatfedris.be of met de federale ombudsdienst via contactatfederaalombudsman.be.