Hoe geef ik mijn arbeidsongeval aan?

U meldt elk ongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aan uw werkgever.

U doet dat zo snel mogelijk.
Ook als u niet meteen hinder ondervindt van het ongeval en u uw werk niet moet onderbreken, meldt u het aan uw werkgever. Zo vermijdt u discussie als u pas later problemen zou ondervinden door uw arbeidsongeval.
Een familielid, vriend, kennis of collega kan uw ongeval ook aangeven.

Hoe een ongeval melden?

Vul 2 exemplaren van het aangifteformulier Model A zo volledig mogelijk in.
Als uw ongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan 1 dag heeft veroorzaakt of kan veroorzaken, en sowieso als u bent tewerkgesteld bij de lokale of federale politie, laat u ook 2 exemplaren van het aangifteformulier Model B invullen door de arts die uw letsels vaststelt.
Bezorg de aangifteformulieren aan de bevoegde dienst van uw werkgever (dat kan de personeelsdienst zijn of een andere verantwoordelijke van uw organisatie). 

Alleen uw werkgever kan beslissen of uw ongeval wordt erkend als arbeidsongeval.

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

Uw werkgever erkent uw ongeval als een arbeidsongeval

Hij geeft het aan bij de bevoegde medische dienst (meestal Medex). Deze dienst bepaalt of uw letsels en uw arbeidsongeschiktheid een gevolg zijn van uw arbeidsongeval en beslist over uw eventuele arbeidsongeschiktheid. 

De bevoegde medische dienst of uw werkgever betaalt vervolgens uw medische kosten die voortvloeien uit uw arbeidsongeval. Uw werkgever betaalt uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.

Uw werkgever weigert uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen

Indien uw werkgever weigert om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, moet hij u en Fedris daarvan op de hoogte brengen. 

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, hebt u 3 jaar de tijd om die te betwisten. U kunt aan Fedris vragen om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken en omstandigheden van uw ongeval. Als Fedris ook niet akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, brengt het uw werkgever daarvan op de hoogte en wordt er een discussie opgestart. 

Raken uw werkgever en Fedris het niet eens, dan kan Fedris zijn standpunt toelichten in een aangetekende brief aan uw werkgever. U kunt vervolgens uw geval voor de arbeidsrechtbank brengen. Uw werkgever moet die brief van Fedris dan aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

Ook als Fedris wel akkoord gaat met de beslissing van uw werkgever, kunt u uw geval nog voor de arbeidsrechtbank brengen. 

Uw werkgever twijfelt om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen

Als uw werkgever twijfelt om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, worden uw dagen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid omgezet in ziektedagen. Uw gewoon loon wordt dan doorbetaald. Als u geen ziektedagen meer hebt of als u contractueel bent, zal uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden vergoed door uw ziekenfonds. Als uw werkgever nadien uw arbeidsongeval aanvaardt, betaalt hij uw kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.

Aanvaardt de werkgever uw arbeidsongeval niet, dan kunt u aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar zijn beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.