Vermoedt u een beroepsziekte bij een werknemer?

Wat te doen bij een vermoeden van een beroepsziekte bij een werknemer

Als preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bent u wettelijk verplicht om Fedris en de FOD Werkgelegenheid (WASO) te informeren indien u bij een werknemer een ziekte vaststelt waarvan u vermoedt dat die werd veroorzaakt door zijn beroepsuitoefening.

U moet in dat geval het formulier aangifte van beroepsziekten invullen en (een kopie ervan) opsturen naar Fedris en de FOD Werkgelegenheid. Zodra Fedris uw aangifteformulier heeft ontvangen, zal het aanvraagformulieren naar de werknemer sturen waarmee die een schadevergoeding kan aanvragen voor zijn beroepsziekte.