Wat als een zwangere werkneemster een beroepsrisico loopt?

Een zwangere vrouw mag geen werk uitvoeren waarbij ze is blootgesteld aan risico’s die haar gezondheid of die van haar kind in gevaar brengen. Als dat wel het geval is, moet u ervoor zorgen dat ze niet langer aan die risico’s wordt blootgesteld door:

  • haar arbeidsomstandigheden aan te passen;
  • een aangepaste functie voor te stellen als de arbeidsomstandigheden niet kunnen worden aangepast;
  • haar tijdelijk te doen stoppen met werken als er geen aangepaste functie kan worden voorgesteld. Die werkstopzetting kan alleen door de arbeidsarts worden beslist. In geval van een werkstopzetting hebt u twee wettelijke verplichtingen: