Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Als u als gevolg van een beroepsziekte blijvend arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op de vergoeding van blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Die rente is gelijk aan een percentage van uw jaarlijkse bezoldiging waarop u recht hebt op het moment dat de beroepsziekte wordt vastgesteld. Dat percentage komt overeen met uw graad van arbeidsongeschiktheid. Let wel, de jaarlijkse bezoldiging die in aanmerking wordt genomen om uw rente te berekenen mag ten hoogste € 24 338,02 tegen de spilindex 138,01 van 01.01.1990 bedragen. 

Bedraagt uw graad van arbeidsongeschiktheid 16 % of meer, dan wordt uw rente ook geïndexeerd.

Is uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan 25 % en blijft u uw functies uitoefenen in de publieke sector, dan wordt de rente beperkt tot 25 % van de bezoldiging op grond waarvan uw vergoeding werd vastgesteld. 

Als uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 16 % of meer bedraagt, zal uw rente driemaandelijks worden betaald (op het einde van ieder kwartaal). Als uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid lager is dan 16 %, zal uw rente jaarlijks worden betaald (in de loop van de maand december).

Fedris is herverzekeraar en betaalt uw werkgever terug.