Snelle diagnose van contactdermatosen

Wat is een contactdermatose?  

Een contactdermatose is een reactie van de huid op een irriterende of allergene stof. Meestal gaat het om een contacteczeem, maar ook contacturticaria (een vorm van netelroos) komt voor. Contacteczeem kan zich uiten in roodheid, jeuk, blaasjes, schilfering, verharding en huidkloven. Contacturticaria uit zich vooral in jeuk en de typische urticae (kwaddels, galbulten). De letsels beperken zich niet noodzakelijk tot de handen.

Waarom een speciale procedure voor de snelle diagnose van contactdermatosen?

Voor de contactdermatosen waarvan de oorzaak al duidelijk is vastgesteld en voor andere beroepshuidziekten blijft de gewone aanvraag voor een beroepsziekte van toepassing.

Maar het is vaak niet eenvoudig om een contactdermatose te herkennen en te achterhalen of die door het werk is veroorzaakt of niet. Nochtans is een vroegtijdige en kwaliteitsvolle diagnose noodzakelijk om verergering te voorkomen. Die diagnose kan gratis worden uitgevoerd door een van de externe expertisecentra waarmee Fedris een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Hoe vraag ik een snelle diagnose aan?

Indien de aandoening van de werknemer met grote waarschijnlijkheid een contactdermatose is die te wijten is aan zijn beroepsactiviteit bij zijn huidige werkgever:

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, geeft Fedris binnen de 10 werkdagen een expertisecentrum (in principe het centrum dat het dichtst bij de woonplaats van de werknemer ligt) de opdracht om de werknemer uit te nodigen voor een onderzoek. Het expertisecentrum zal met de werknemer contact opnemen. Hij neemt het aanvraagformulier voor terugbetaling verplaatsingskosten (pdf – 8,87 KB) en het attest loonverlies bij medisch onderzoek mee (pdf - 8,78 KB). Dat laatste moet hij nadien ook door zijn werkgever laten invullen indien hij door het onderzoek niet op zijn werk aanwezig kon zijn.

Na afloop van de expertise ontvangt u (als u het formulier 533N hebt ingevuld) een uitgebreid verslag met vermelding van de diagnose en (indien mogelijk) de stof die de ziekte veroorzaakt. Fedris zal later beslissen of de aandoening als beroepsziekte kan worden erkend en vergoed. De werknemer krijgt wel een vergoeding voor het loonverlies en de verplaatsingskosten als gevolg van de expertiseonderzoeken. De expertisekosten worden niet aan de werknemer aangerekend maar rechtstreeks en volledig door Fedris betaald.

 

Zie ook

Voor administratieve vragen

 jo.meganckatfedris.be 

 02 272 23 51 

 

Voor medische vragen

 medisch.secretariaatatfedris.be

 02 272 20 40