Vermoedt u een beroepsziekte bij een werknemer?

Wat te doen bij een vermoeden van een beroepsziekte bij een werknemer

Als preventieadviseur-arbeidsarts bent u wettelijk verplicht om Fedris en de FOD Werkgelegenheid (WASO) te informeren indien u bij een werknemer een ziekte vaststelt waarvan u vermoedt dat die werd veroorzaakt door zijn beroepsuitoefening.

U moet in dat geval het formulier aangifte van beroepsziekten invullen en (een kopie ervan) opsturen naar Fedris en de FOD Werkgelegenheid. Zodra Fedris uw aangifteformulier heeft ontvangen, zal het aanvraagformulieren naar de werknemer sturen waarmee die een schadevergoeding kan aanvragen voor zijn beroepsziekte.

Wat te doen bij een vermoeden van een uitbraak van Covid-19 op de werkvloer

Als preventieadviseur-arbeidsarts verzoeken we u om

Wat is een uitbraak ?

  • Binnen een periode van 14 dagen waren er minstens vijf personen (niet noodzakelijk werknemers) die de ziekte Covid-19 hebben gehad.
  • Deze personen deelden dezelfde werkruimte, net zoals de getroffen werknemer.
  • Bij elke persoon is de besmetting bevestigd door een moleculaire test of een antigeentest (via laboratorium).
  • Alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18/05/2020.
  • Er is een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen.
  • De arbeidsomstandigheden vergemakkelijkten de overdracht van het virus (geen afstand kunnen houden, slechte ventilatie...).

Een werknemer die besmet is geraakt met SARS-CoV-2 tijdens een uitbraak op de werkvloer, kan een aanvraag voor een schadevergoeding indienen bij Fedris. In dat geval moet de preventieadviseur-arbeidsarts een attest invullen dat de uitbraak bevestigt. Het is de werknemer die het attest opstuurt naar de dienst die door zijn werkgever is aangeduid en dit tegelijkertijd met het formulier 601-covid19 en het formulier 603-covid19.

Dit kan ook gebeuren voor het uitbraken uit het verleden. Besmettingen vanaf 18/05/20 komen in aanmerking volgens de code 1.404.05 van de lijst van de beroepsziekten.