Gebruiksvoorwaarden

Fedris wil met zijn website tijdig correcte informatie over de arbeidsongevallensector in een begrijpbare vorm verschaffen. De informatie op deze website heeft betrekking op complexe materies. Het is dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komen. De informatie is van algemene aard en niet gericht op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon. Fedris kan ook niet garanderen dat een online beschikbaar document de exacte weergave is van een officieel goedgekeurde tekst. Uitsluitend de wetgeving in het Belgische Staatsblad heeft rechtsgrond. De informatie is niet noodzakelijk volledig en kan geen rechtskundig advies vormen. Wanneer u bijkomende inlichtingen of specifiek advies nodig heeft, moet u contact opnemen met onze diensten of met een deskundige. 

U vindt op deze website een aantal nuttige links naar andere websites die verband houden met het actieterrein en de bevoegdheden van Fedris. Fedris kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die op die websites wordt aangeboden of voor de eventuele moeilijkheden die optreden bij de verbinding met die websites.

U mag de teksten op deze website gebruiken op voorwaarde dat u de bron uitdrukkelijk vermeldt. Afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt op deze website vaak alleen de mannelijke persoonsvorm (hij) gebruikt. Wanneer er sprake is van hij/zijn wordt uiteraard ook zij/haar bedoeld.