Preventie van arbeidsongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor arbeidsongevallen of de herhaling ervan. Daarom bent u als werkgever verplicht om specifieke veiligheidsmaatregelen op te nemen in een preventiebeleid voor uw organisatie.

Voor meer informatie over arbeidsongevallenpreventie verwijzen we naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.