Ministeriële aanschrijvingen

2023

Mededeling nr. 71
Basisloon (pdf - 116 KB)

2020

Ministeriële aanschrijving nr. 277
Jaarverslag over de werking van de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen - Onevenredig verzwaarde risico's (pdf - 76 KB)

2017

Ministeriële aanschrijving nr. 276
Wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) - Bevordering van de kwaliteit van het consolidatieverslag (pdf - 372,71 KB)

>>> Nieuw verplicht model van consolidatieverslag (Microsoft Word - 29,16 KB)

2016

Ministeriële aanschrijving nr. 275
Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen op de arbeidsongevallenvergoedingenvan gepensioneerden (pdf - 47,22 KB)

2015

Mededeling nr. 64
Basisloon (ter uitvoering van art. 43 van het Koninklijk Besluit van 21.12.1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971) (pdf - 39 KB)  

 

De onderstaande pdf-bestanden kunnen niet optimaal met een screenreader worden gelezen. U kunt mailen naar infoatfedris.be indien u meer informatie wenst.
 

2014

Ministeriële aanschrijving nr. 274
Afschaffing van de verplichting voor de verzekeringsondernemingen om de papieren versie van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer arbeidsongevallen naar het Fonds te sturen (pdf - 53,58 KB)

2013

Ministeriële aanschrijving nr. 272
Richtlijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen (pdf - 55,41 KB)

Mededeling nr. 62
Koninklijk Besluit van 19.07.2013 tot aanpassing van de interestvoet in de barema's die worden gebruikt in de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 781,89 KB)

2012 

Ministeriële aanschrijving nr. 271
Arbeids(weg)ongevallen en (syndicale) vormingslessen (pdf - 75,18 KB)

2011

Ministeriële aanschrijving nr. 270
Het beheer van de ongevallendossiers met tandschade (pdf - 437,81 KB)

2010

Ministeriële aanschrijving nr. 269
Begindatum van de verjaringstermijn van een aanvraag tot bijslag wegens verergering (pdf - 86,75 KB)

2009

Ministeriële aanschrijving nr. 268
Jaarverslag over de werking-van de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen - Onevenredig verzwaarde risico's (pdf - 788,88 KB)
Addendum en wijziging aan de Ministeriële aanschrijving nr. 253

Ministeriële aanschrijving nr. 267
Wijziging van de aanschrijving nr. 221 (pdf - 55,77 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 266
Aanvulling van de aanschrijving nr. 257 (pdf - 57,58 KB)

Mededeling nr. 58
Indexering basisloon (pdf - 84,42 KB)

2008

Ministeriële aanschrijving nr. 265
Toepassing van artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 186,57 KB)

2007

Mededeling nr. 55
Indexering basisloon (pdf - 94,16 KB)

2006

Ministeriële aanschrijving nr. 264
Richtlijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen (pdf - 253,54 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 263
Vereenvoudigd basisloon voor de vergoeding van de arbeidsongevallen met een tijdelijke ongeschiktheid van niet meer dan dertig dagen (pdf - 20,59 KB)

2004

Ministeriële aanschrijving nr. 262
Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van getroffenen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan dertig dagen (pdf - 138,39 KB)

2003

Ministeriële aanschrijving nr. 261
Vereenvoudigd basisloon voor de vergoeding van de arbeidsongevallen met een tijdelijke ongeschiktheid van niet meer dan dertig dagen (pdf - 67,89 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 260
Richtlijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen (pdf - 279,54 KB)

2002

Ministeriële aanschrijving nr. 259
Toepassing van het koninklijk besluit van 10.12.1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen. Vaststelling van de consolidatiedatum (pdf - 61,22 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 258
Vereenvoudiging van de procedure voor terugbetaling van de verplaatsingskosten (pdf - 98,06 KB)
Aanvulling en erratum circulaire nr. 257.

Ministeriële aanschrijving nr. 257
Vereenvoudiging van de procedure voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten (pdf - 90,85 KB)

2001

Ministeriële aanschrijving nr. 256
Toepassing van artikel 63, §1, en 88 van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 75,23 KB)

2000

Ministeriële aanschrijving nr. 255
Vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen (pdf - 59,05 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 254
Toepassing van het koninklijk besluit van 10.12.1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen - Bevordering van de kwaliteit van het consolidatieverslag (pdf - 104,60 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 253
Jaarverslag over de werking van de preventiediensten van de verzekeraars (pdf - 205,93 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 252
Profylaxis van infecties na arbeidsongevallen (pdf - 66,03 KB)

Ministeriële aanschrijving nr. 251
Richtlijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen (pdf - 895,04 KB)