Berekening kapitalen

 

Gedeelte in kapitaal uitbetaald aan slachtoffer of rechthebbende

Onder bepaalde voorwaarden kunnen slachtoffers of rechthebbenden maximaal een derde van hun rente opvragen in een kapitaal.

Om dat kapitaal te berekenen wordt het gedeelte van de (geïndexeerde) rente vermenigvuldigd met het barema dat overeenkomt met de leeftijd van het slachtoffer (uitgedrukt in jaren en maanden). Voor de toekenningen vanaf 01.10.2015 zijn de volgende uniseksbarema’s van toepassing:

Arbeidsongeval tussen 01.01.1995 en 31.12.2002 (pdf - 289 KB)  

Arbeidsongeval tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 283 KB)

Arbeidsongeval vanaf 01.01.2013 (pdf - 287 KB)

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen

 

Kapitalen overgedragen door de verzekeringsondernemingen naar Fedris

In toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (AOW) (pdf - 408,02 KB) moeten de verzekeringsondernemingen in bepaalde gevallen kapitalen overdragen naar Fedris. Hieronder worden de barema’s weergegeven die daarvoor van toepassing zijn.
 

Kapitalen artikel 51ter voor de dossiers in toepassing van artikel 45quater van de AOW


Dossiers met een blijvende arbeidsongeschiktheid < 10%:

Arbeidsongeval (man) tussen 01.01.1995 en 31.12.2010 (pdf - 121,99 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) tussen 01.01.1995 en 31.12.2010 (pdf - 121,85 KB)

Arbeidsongeval (man) vanaf 01.01.2011 (pdf - 122,19 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) vanaf 01.01.2011 (pdf - 122,17 KB)

 

Dossiers met een blijvende arbeidsongeschiktheid tussen 10% en 19%:

Arbeidsongeval (man) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,29 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,30 KB)

Arbeidsongeval (man) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,29 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,33 KB)

 

Kapitalen in toepassing van artikel 42bis van de AOW (cumul met rust- of overlevingspensioen)
 

Arbeidsongeval (man) tussen 01.01.1995 en 31.12.2002 (pdf - 123,27 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) tussen 01.01.1995 en 31.12.2002 (pdf - 123,32 KB)

Arbeidsongeval (man) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,29 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,34 KB)

Arbeidsongeval (man) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,24 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,34 KB)

 

Kapitalen in toepassing van artikel 59quinquies van de AOW (ascendenten)
 

Arbeidsongeval (man) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,28 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 (pdf - 123,27 KB)

Arbeidsongeval (man) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,27 KB)

Arbeidsongeval (vrouw) vanaf 01.01.2013 (pdf - 123,28 KB)