Hoe vraag ik een vergoeding aan voor mijn beroepsziekte?

Voor alle beroepsziekten, behalve COVID-19

Als u ziek bent en u professioneel bent blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat die ziekte kan veroorzaken, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor die beroepsziekte. Een voorbeeld: u hebt in een mijn gewerkt en lijdt nu aan stoflong (een ziekte die op de lijst staat).

Druk formulier 501 en formulier 503 af. Vul formulier 501 zelf in en laat formulier 503 invullen door een arts. Voeg eventueel medische bewijsstukken toe die vermeld staan op het formulier 503. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris.

Zodra Fedris de formulieren en medische bewijsstukken heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Woont u in België maar meent u dat u een beroepsziekte hebt als gevolg van een beroepsrisico bij een buitenlandse werkgever? Dan moet u contact opnemen met de instantie die in dat land bevoegd is om vergoedingen voor beroepsziekten toe te kennen. Fedris kan enkel op vraag van die instantie een onderzoek uitvoeren.

 

Specifieke informatie in verband met COVID-19

Raadpleeg zeker de FAQ over de erkenning als beroepsziekte van COVID-19

Sector gezondheidszorg

Heeft of had u de ziekte COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) en bent u werkzaam in de gezondheidszorg en loopt u een duidelijk verhoogd risico om besmet te worden door het virus, dan komt u in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

Druk formulier 501-covid19 en formulier 503-covid19 af. Vul formulier 501-covid19 zelf in en laat formulier 503-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris.

Zodra Fedris de formulieren en het medische bewijsstuk heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Om ons toe te laten uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen vragen wij u de richtlijnen hieronder op te volgen. 

Formulier 501-covid19

(administratief formulier dat u zelf moet invullen)

Formulier 503-covid19

(medisch formulier dat door een dokter moet ingevuld worden)

Behalve uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of GSM-nummer en mailadres) en uw vorming, is het absoluut noodzakelijk om ons zo veel mogelijk informatie over uw beroepsactiviteit te bezorgen. moet de duidelijke diagnose (COVID-19)  en de medische evolutie van de ziekte (doktersverslagen) bevatten
Vul de gegevens van uw werkgever in en vermeld de dienst waarop u tewerkgesteld bent. U moet ook de aard van uw beroepsbezigheden beschrijven tijdens de laatste weken vóór het verschijnen van de symptomen. moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt (die resultaten zijn absoluut noodzakelijk om uw dossier te behandelen) bevatten
Vergeet niet om een kleefbriefje van uw ziekenfonds toe te voegen en om uw sociale toestand in vak 5 aan te duiden. Vergeet zeker niet uw aanvraag te dateren en te ondertekenen.moet de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de dokter voorgeschreven werd (indien mogelijk een kopie van het medisch attest) bevatten
Dit formulier moet samen met het formulier 503 (medisch attest) opgestuurd worden.Als de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, stuurt u ons zo snel mogelijk een kopie van het medisch attest dat de periode en de reden van de verlenging vermeldt.

 

Cruciale sectoren en essentiële diensten

Heeft of had u de ziekte COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) en was u in de periode van de lockdown (van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020) werkzaam in de “cruciale sectoren en de essentiële diensten” die zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, zonder dat u kon telewerken of de afstandsregels (minstens 1,5 meter afstand) kon respecteren:

Druk formulier 501-covid19formulier 503-covid19 en de verklaring over de tewerkstellingsgegevens af. Vul formulier 501-covid19 en de verklaring over de tewerkstellingsgegevens zelf in en laat formulier 503-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris.

Zodra Fedris de formulieren en het medische bewijsstuk heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Om ons toe te laten uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen vragen wij u de richtlijnen hieronder op te volgen. 

Formulier 501-covid19

(administratief formulier dat u zelf moet invullen)

Formulier 503-covid19

(medisch formulier dat door een dokter moet ingevuld worden)

Behalve uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of GSM-nummer en mailadres) en uw vorming, is het absoluut noodzakelijk om ons zo veel mogelijk informatie over uw beroepsactiviteit te bezorgen. moet de duidelijke diagnose (COVID-19)  en de medische evolutie van de ziekte (doktersverslagen) bevatten
Vul de gegevens van uw werkgever in en vermeld de dienst waarop u tewerkgesteld bent. U moet ook de aard van uw beroepsbezigheden beschrijven tijdens de laatste weken vóór het verschijnen van de symptomen. moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt (die resultaten zijn absoluut noodzakelijk om uw dossier te behandelen) bevatten
Vergeet niet om een kleefbriefje van uw ziekenfonds toe te voegen en om uw sociale toestand in vak 5 aan te duiden. Vergeet zeker niet uw aanvraag te dateren en te ondertekenen.moet de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de dokter voorgeschreven werd (indien mogelijk een kopie van het medisch attest) bevatten
Dit formulier moet samen met het formulier 503 (medisch attest) opgestuurd worden.Als de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, stuurt u ons zo snel mogelijk een kopie van het medisch attest dat de periode en de reden van de verlenging vermeldt.