Vergoeding van begrafeniskosten

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad, dan vergoedt de werkgever van uw overleden familielid u de begrafeniskosten als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.

Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.

De vergoeding voor begrafeniskosten is gelijk aan het laatste bruto-maandloon van uw overleden familielid en mag niet hoger zijn dan het twaalfde van het maximumbasisloon voor de privésector dat geldt op de datum van het overlijden en dat is vastgesteld in artikel 39 van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 404,93 KB).

Moet u uw overleden echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus (uit het buitenland) (laten) overbrengen naar de plaats van de begrafenis? Dan doet de werkgever van uw overleden familielid het nodige en betaalt hij de overbrengingskosten, inclusief administratieve kosten, bovenop de forfaitaire vergoeding voor begrafeniskosten.

Voor de tegemoetkoming in de begrafenis van een personeelslid van de politiediensten verwijzen we naar artikels 11.5.2 tot en met 11.5.10 van het Koninklijk Besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.


Zie ook

 Wenst u gedetailleerdere informatie? Stuur dan een e-mail naar inspectatfedris.be