Vergoeding van materiële, morele en esthetische schade

Materiële en morele schade als gevolg van een arbeidsongeval worden niet vergoed door de arbeidsongevallenverzekering. 

In sommige gevallen kunt u wel een andere persoon aansprakelijk stellen voor uw ongeval, bijvoorbeeld wanneer u werd aangereden op de weg van of naar het werk. U kunt dan een vergoeding van uw schade opeisen bij die persoon. We raden u aan om in zulke gevallen contact op te nemen met uw verzekeringsonderneming.

Als u bij uw ongeval esthetische schade hebt opgelopen, worden de kosten voor esthetische chirurgie en esthetische prothesen (bijvoorbeeld een pruik) vergoed om uw psychische en fysieke integriteit zo goed mogelijk helpen te herstellen.