Medisch onderzoek van stagiairs

Het medische onderzoek van een leerling van het secundair onderwijs, een student van het hoger onderwijs of een cursist van het volwassenenonderwijs die stage loopt in uw bedrijf kan door Fedris worden terugbetaald onder de volgende voorwaarden:

  • Het medische onderzoek wordt uitgevoerd door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) van de onderwijsinstelling;
  • De stagiair volgt les bij een erkende onderwijsinstelling;
  • De stage wordt ondersteund door de onderwijsinstelling;
  • De stagiair voert taken uit binnen een arbeidspost waarin hij blootgesteld is aan een risico (zie daarvoor de resultaten van de risicoanalyse van uw bedrijf);
  • De stagiair werd nog niet eerder onderzocht voor hetzelfde risico binnen dezelfde arbeidspost.

Hoe gebeurt die terugbetaling?

De EDPBW bezorgt de factuur van de medische onderzoeken aan Fedris en Fedris betaalt die rechtstreeks aan de EDPBW.

In 2020 bedraagt de terugbetaling van een medisch onderzoek € 82,27.

Indien u dat wenst, vindt u meer gedetailleerde informatie over die procedure op de pagina Professional > Beroepsziekten > Medisch onderzoek stagiairs.

Als uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bijkomende technische onderzoeken wenst (bijvoorbeeld een gericht onderzoek voor de blootstelling aan sommige chemische agentia), zal u die zelf moeten betalen.