Terugbetaling van medische kosten

Onder medische kosten verstaan we

  • geneeskundige kosten (bijvoorbeeld voor de raadpleging van een arts of een kinesist)
  • farmaceutische kosten (voor de producten die u bij een apotheker koopt)
  • hospitalisatiekosten (voor uw opname in een ziekenhuis)
  • heelkundige kosten (bijvoorbeeld voor een operatie)

die voortvloeien uit de letsels van uw arbeidsongeval.

 

Wat krijgt u terugbetaald?

De zorgen die noodzakelijk zijn als gevolg van het arbeidsongeval worden terugbetaald volgens het ziekteverzekeringstarief. Het is dan ook belangrijk om vooraf op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) te controleren of uw zorgverlener het officiële ziekteverzekeringstarief aanrekent. Als uw zorgverlener u een ereloon aanrekent dat hoger is dan het ziekteverzekeringstarief, moet u immers zelf het verschil betalen. Het ziekteverzekeringstarief voor de raadpleging van een huisarts bedraagt bijvoorbeeld € 24,15. Als uw huisarts u € 24,15 aanrekent, wordt u volledig terugbetaald. Als uw huisarts u € 30 aanrekent, krijgt u € 24,15 terugbetaald en moet u zelf € 5,85 betalen.

Medische kosten waarvoor geen ziekteverzekeringstarief is gekend, worden terugbetaald voor zover die kosten redelijk zijn in vergelijking met gelijkaardige zorgen die wel zijn opgenomen in het ziekteverzekeringstarief. 

Voor kinesitherapiesessies, operaties, ziekenhuisopnames die langer dan 1 dag duren, opnames in het buitenland en alternatieve behandelingen na de consolidatie moet u Medex of uw werkgever vooraf vragen of die akkoord gaat met de terugbetaling ervan. 

Farmaceutische kosten op voorschrift van uw arts worden volledig terugbetaald. 

De supplementen die het ziekenhuis aanrekent (bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer of voor de huur van een telefoon), worden niet terugbetaald

 

Wie betaalt uw medische kosten terug?

Als uw werkgever onder het Koninklijk Besluit van 24.01.1969 valt, zal Medex uw medische kosten terugbetalen. In alle andere gevallen zal het waarschijnlijk uw werkgever zijn die uw medische kosten terugbetaalt. 

U dient daarvoor een schriftelijke aanvraag bij Medex of uw werkgever in met de originele documenten die uw zorgverlener u heeft meegegeven als bijlagen. We raden u aan om altijd een kopie van die originele documenten te maken en bij te houden. 

Als u de originele documenten niet meer hebt omdat u ze bij uw ziekenfonds hebt ingediend voor terugbetaling, kunt u uw ziekenfonds om de kwitanties ervan vragen. U stuurt dan die originele kwitanties naar Medex of uw werkgever om het remgeld terug te vorderen.