Snelle diagnose van contactdermatosen

Wat is een contactdermatose?  

Een contactdermatose is een reactie van de huid op een irriterende of allergene stof. Meestal gaat het om een contacteczeem, maar ook contacturticaria (een vorm van netelroos) komt voor. Contacteczeem kan zich uiten in roodheid, jeuk, blaasjes, schilfering, verharding en huidkloven. Contacturticaria uit zich vooral in jeuk en de typische urticae (kwaddels, galbulten). De letsels beperken zich niet noodzakelijk tot de handen.

Waarom een speciale procedure voor de snelle diagnose van contactdermatosen?

Voor de contactdermatosen waarvan de oorzaak al duidelijk is vastgesteld en voor andere beroepshuidziekten blijft de gewone aanvraag voor een beroepsziekte van toepassing.

Maar het is vaak niet eenvoudig om een contactdermatose te herkennen en te achterhalen of die door het werk is veroorzaakt of niet. Nochtans is een vroegtijdige en kwaliteitsvolle diagnose noodzakelijk om verergering te voorkomen. Die diagnose kan gratis worden uitgevoerd door een van de externe expertisecentra waarmee Fedris een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Hoe vraag ik een snelle diagnose aan?

Indien uw aandoening met grote waarschijnlijkheid een contactdermatose is die te wijten is aan uw beroepsactiviteit bij uw huidige werkgever:

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, geeft Fedris binnen de 10 werkdagen een expertisecentrum (in principe het centrum dat het dichtst bij uw woonplaats ligt) de opdracht om u uit te nodigen voor een onderzoek. Het expertisecentrum zal met u contact opnemen. Neem het aanvraagformulier voor terugbetaling verplaatsingskosten en het attest loonverlies bij medisch onderzoek mee. Dat laatste moet u nadien ook door uw werkgever laten invullen indien u door het onderzoek niet op het werk aanwezig kon zijn.

Na afloop van de expertise ontvangt uw arbeidsarts of dermatoloog (die het formulier 533N heeft ingevuld) een uitgebreid verslag met vermelding van de diagnose en (indien mogelijk) de stof die de ziekte veroorzaakt. Fedris zal later beslissen of de aandoening als beroepsziekte kan worden erkend en vergoed. U krijgt wel een vergoeding voor het loonverlies en de verplaatsingskosten als gevolg van de expertiseonderzoeken. De expertisekosten worden niet aan u aangerekend maar rechtstreeks en volledig door Fedris betaald.