News

27/09/2022 Fedris zoekt twee artsen-inspecteurs

Fedris is op zoek naar twee artsen-inspecteurs voor de afdeling Controle verzekeringsondernemingen.

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 10/10/2022 via Bij Fedris werken en Selor.

27/09/2022 Fedris zoekt een ingenieur Risicobepaling

Fedris is op zoek naar een ingenieur om de afdeling Risicobepaling te versterken.

Solliciteren kan t.e.m. 10/10/2022 via Bij Fedris werken en Selor.

26/09/2022 Cijfers COVID-19: update 14/09

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet, werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de eerste lockdown (18/03/20-17/05/20) en werknemer die besmet zijn geraakt tijdens een uitbraak van het virus op de werkvloer. 

Er zijn zeven documenten beschikbaar:

26/09/2022 Webinar over re-integratietraject 2.0

Op 3 oktober 2022 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk: Re-integratie 2.0 - Webinar

Meer informatie over het re-integratietraject 2.0.

12/09/2022 Advies Wetenschappelijke raad bij 3 beroepsziekten

In augustus werden drie nieuwe beroepsziekten toegevoegd aan de Belgische beroepsziektelijst:

  • ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest;
  • uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van  lassen;
  • systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijne siliciumdioxide bevat.

Op onze website vindt u vanaf nu ook een samenvatting van het advies van de Wetenschappelijke Raad van Fedris met onder meer een beschrijving van elke ziekte en de criteria die Fedris hanteer

01/09/2022 Joeri Luts wordt onze nieuwe adjunct-administrateur-generaal

Sinds 1 september heeft Fedris een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. Joeri Luts neemt de plaats in die eerder was vrij gekomen nadat Pascale Lambin in 2021 vanuit deze functie promoveerde tot administrateur-generaal van de organisatie. Joeri heeft een mandaat gekregen voor de komende zes jaar.

Na zijn studies Industrieel ingenieur aan de Hogeschool West-Vlaanderen, ging Joeri onmiddellijk aan de slag als ingenieur bij het toenmalige Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). In 2010 kreeg hij de leiding van de dienst Risicobepaling en het laboratorium. Toen het FBZ in 2017 fusioneerde met het FAO en zo Fedris het levenslicht zag, bleef Joeri als adviseur aan het roer staan van de afdeling Risicobepaling. Zo heeft Joeri de afgelopen 20 jaar enorm veel ervaring en kennis opgebouwd op het vlak van beroepsrisico's.

Joeri kijkt er naar uit om samen met alle medewerkers van Fedris zich te blijven inzetten voor de gezondheid van alle werknemers, in het bijzonder als het gaat om beroepsrisico's. Hij is verheugd om de komende jaren verder te mogen bouwen aan de toekomst van Fedris.

22/08/2022 Drie nieuwe beroepsziekten

Drie nieuwe beroepsziekten zijn toegevoegd aan de Belgische beroepsziektelijst:

  • ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest;
  • uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van  lassen;
  • systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijne siliciumdioxide bevat.

Het koninklijk besluit werd gepubliceerd op 9 augustus 2022. Een vergoedingsaanvraag in het lijstsysteem kan dus worden ingediend vanaf 19 augustus voor die ziekten. 

De toevoeging van een ziekte aan de beroepsziektelijst is belangrijk omdat ze de bewijslast voor de getroffen personen vereenvoudigt. Immers, wanneer een ziekte en haar blootstellingscriteria zijn opgenomen in de lijst, wordt het oorzakelijk verband tussen de ziekte en de blootstelling beschouwd als aangetoond en het slachtoffer hoeft hiervan niet het bewijs te leveren.

Voor elk van de drie ziekten moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan om ervan uit te gaan dat er een bewezen verband bestaat tussen het beroep en de ziekte en om in aanmerking te komen voor een vergoeding wegens beroepsziekte

09/08/2022 Verhoging uitkeringen door nieuwe spilindex

In juli 2022 werd de spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden overschreden. Hierdoor worden vanaf 1 augustus 2022 ook bepaalde vergoedingen bij een beroepsziekte of arbeidsongeval verhoogd met 2%.

U vindt de aangepaste forfaitaire basisbedragen op deze website onder de rubriek Professional.

De vorige verhoging van de vergoedingen door een spilindexoverschrijding vond plaats op 1 mei 2022.

 

26/07/2022 Cijfers COVID-19: update 06/07

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet, werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de eerste lockdown (18/03/20-17/05/20) en werknemer die besmet zijn geraakt tijdens een uitbraak van het virus op de werkvloer. 

Er zijn zeven documenten beschikbaar:

18/07/2022 21 & 22 juli zijn de kantoren van Fedris gesloten

Omwille van de nationale feestdag zullen alle kantoren van Fedris gesloten zijn op 21 en 22 juli 2022.

Bedankt voor uw begrip.