News

07/01/2020 Lancering asbestcampagne

AFA lanceert een campagne rond een aantal nieuwe maatregelen in verband met asbest. Dit gaat gepaard met ondere andere een nieuwe site voor het asbestfonds (asbestfonds.be), affiches, folders en brochures voor zowel slachtoffers en nabestaanden als artsen. De folders en brochures zijn online beschikbaar in de infotheek van de nieuwe website. Voor papieren exemplaren kan u terecht op de communicatiedienst: communicationatfedris.be. Voor algemene vragen kan u terecht op info.afaatfedris.be.

24/12/2019 Kleine statuten: inwerktreding vanaf 01/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle personen met een "klein statuut" gedekt zijn door een verzekering tegen arbeidsongevallen, ongeacht of ze onderworpen zijn aan de sociale zekerheid (RSZ) of niet. Deze personen zijn voornamelijk stagiairs die (betaald of onbetaald) werk verrichten in het kader van een opleiding. Het betreft ook stage- en opleidingscontracten die al lopende zijn op 01/01/2020. Deze verandering is van toepassing op zowel de privé- als de openbare sector. 

Om welke leer-werkovereenkomsten gaat het precies? Wie wordt als werkgever beschouwd en moet dus een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten? U vindt gedetailleerde informatie op de pagina Wetgeving en rechtspraak.

 

 

23/12/2019 Heeft uw onderneming een brief ‘verzwaard risico’ van Fedris ontvangen?

Fedris streeft ernaar zoveel mogelijk arbeidsongevallen te voorkomen. Daarom bepaalt Fedris jaarlijks, op basis van wettelijke criteria, de ondernemingen waarin het risico op een arbeidsongeval opvallend hoger was dan in de andere ondernemingen van dezelfde activiteitssector. De geselecteerde ondernemingen moeten verplicht preventiemaatregelen nemen om de frequentie en de ernst van de ongevallen te verminderen. Indien uw onderneming van Fedris de brief ‘verzwaard risico’ ontvangen heeft, betekent dit dat uw onderneming dit jaar tot deze selectie van (maximaal) 200 ondernemingen behoort.

 

We verwijzen graag naar de pagina Verzwaard risico voor meer informatie.

18/12/2019 Sluiting eindejaar

Op dinsdag 24 december zal Fedris uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 15u.

Vanaf woensdag 25 december tot en met donderdag 2 januari zullen onze kantoren gesloten zijn.

U kan terug bij ons terecht vanaf vrijdag 3 januari.

Beste wensen voor 2020 !

18/12/2019 Fedris zoekt dermatologen

De afdeling Medische expertise van Fedris zoekt dermatologen. U kunt zich aanmelden tot 27 januari 2020.

Alle informatie met betrekking tot deze selectie vindt u op de pagina Bij Fedris werken

 

 

21/10/2019 Nieuw adres voor de spreekuren voor arbeidsongevallen in Luik

Vanaf maandag 21 oktober 2019 vinden de spreekuren voor arbeidsongevallen op een nieuw adres plaats: quai Godefroid Kurth 45, 4020 Luik.
Het nummer van mevrouw Géraldine Keil is ook veranderd: 02 272 28 24.
De weekelijkse zitdag blijft de maandag, van 9 tot 12 uur.

 

04/09/2019 Kleine statuten : KB gepubliceerd

Wat verstaat men onder "kleine statuten"? Dit begrip betreft het statuut van personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid.

De evolutie in de samenleving heeft de afgelopen jaren een toename van het aantal "kleine statuten" veroorzaakt, wat de specifieke uitvoeringsbepalingen heeft vermenigvuldigd m.b.t. de regeling van arbeidsongevallen en leidt tot een grote complexiteit. De wet werd dus gewijzigd in december 2018 om een algemeen en coherent wettelijk kader te creëren door de kleine statuten op te nemen in de arbeidsongevallenwet en door de uitvoeringsbepalingen te harmoniseren.

Op onze website kan u een overzicht vinden van de leerwerkcontracten volgens het ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de “kleine statuten".

U kan dit overzicht terugvinden onder de rubriek wetgeving & rechtspraak.

03/05/2019 Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen?

Dan willen we vanuit Fedris dat u als bedrijfsleider stilstaat bij het preventiebeleid en de veiligheid van uw onderneming.

We verwijzen graag naar de pagina's Preventie van arbeidsongevallen en Verzwaard risico voor meer informatie.

25/01/2019 Vaccin tegen hepatitis B vanaf half maart weer beschikbaar

Vanaf 15 maart zal het vaccin Engerix-B weer beschikbaar zijn.

Volgende vaccins tegen hepatitis B blijven tijdelijk onbeschikbaar:

  • Fendrix (tot 30.04.2019)
  • Hbvaxpro (tot 31.05.2020)

Gedurende de periode van onbeschikbaarheid betaalt Fedris het bivalente vaccin tegen hepatitis A en B (Twinrix) terug voor de vaccinatie tegen hepatitis B.

De diagnostische vaccinatie van personen die reeds gevaccineerd werden tegen hepatitis B, maar bij wie de anti-HBs-titer kleiner is dan 10 mIU/ml, kan ook worden uitgevoerd met Twinrix.

08/01/2019 Kick-off pilootproject burn-out

Op 17 januari 2019 heeft Fedris zijn pilootproject inzake burn-out officieel gelanceerd.

Tijdens het lanceringsevenement werd het begeleidingstraject van Fedris inzake burn-out voorgesteld in aanwezigheid van een aantal sprekers uit de bank- en ziekenhuissectoren, experten van Fedris, universiteitsprofessoren en mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie.

Meer informatie over dit project en de presentaties van de sprekers op dit event kan je vinden onder de rubriek pilootproject burn-out.