News

18/11/2020 Fedris zoekt professionals voor samenwerking pilootproject burn-out

Voor het pilootproject burn-out is Fedris op zoek naar onafhankelijke psychologen, artsen en kinesitherapeuten om zijn begeleidingsnetwerk verder uit te breiden.

17/11/2020 Cijfers COVID-19: update 17/11

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

13/11/2020 Ontvangst bezoekers in Brussel enkel op afspraak

Vanaf 16 november 2020 kunnen bezoekers in Brussel enkel nog op afspraak ontvangen worden:

  • voor de sociaal controleurs: elke maandag en vrijdag
  • voor de maatschappelijk assistent: elke donderdag

U kan een afspraak maken via 02 272 20 00 (tussen 9u en 16u).

Gelieve tijdens het gesprek een mondmasker te dragen en de regels i.v.m. social distancing te respecteren.

29/10/2020 Fedris gesloten op 2 en 11 november

Fedris zal gesloten zijn op maandag 2 november (Allerzielen) en woensdag 11 november (Wapenstilstand)

22/10/2020 Nieuwe statistische jaarverslagen

Het statistisch jaarverslag beroepsziekten voor 2019 en het statistisch jaarverslag arbeidsongevallen privésector zijn beschikbaar op de website onder de rubriek publicaties. Veel leesgenot.

20/10/2020 Cijfers COVID-19: update 14/10

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

15/10/2020 Fedris zoekt dermatologen

De afdeling Medische expertise van Fedris zoekt dermatologen. U kunt zich aanmelden tot 12 november 2020.

Alle informatie met betrekking tot deze selectie vindt u op de pagina Bij Fedris werken

24/09/2020 Fedris publiceert zijn eerste jaarverslag

Fedris is in 2017 ontstaan uit de fusie tussen het Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen. Onze instelling heeft reeds een aantal statistische rapporten gepubliceerd met cijfers over zijn kernactiviteiten, maar het is de eerste keer dat we een jaarverslag publiceren.

Het verslag bestaat uit twee delen:  'Wie zijn wij?' en 'Onze realisaties'.

In het eerste deel vertellen we het verhaal over het ontstaan van onze organisatie. We geven een toelichting van de relevantste cijfers voor 2019 inzake beroepsziekten, arbeidsongevallen en qua personeel. Vervolgens vertellen we meer over de organisatie zelf, het budget en de werking van onze instelling. We sluiten dit eerste deel af met een punt dat ons in het bijzonder raakt, namelijk het menselijke aspect. 

We willen de geleverde inspanningen ter verbetering van de werkomstandigheden, zowel qua logistiek (bv. renovatiewerken in het gebouw) als op personeelsvlak (projecten rond welzijn op het werk) extra in de verf zetten.

In het tweede deel belichten we vier grote projecten die in de loop van 2019 geconcretiseerd zijn.

U kan tot in detail alles lezen over:

  • burn-out
  • asbest
  • kleine statuten 
  • digitalisering

Op deze pagina's is er ook oog voor "the human touch". Aan de hand van een aantal persoonlijke interviews geven we mee hoe de medewerkers deze projecten ervaren hebben. U kan het volledige verslag terugvinden op onze website 

 

22/09/2020 Cijfers COVID-19: update 22/09

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

01/09/2020 Spreekuur Roeselare afgelast

De spreekuren met onze sociaal assistente in Roeselare (normaal elke eerste maandag van de maand) kunnen tot nader order niet doorgaan omwille van lokale veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Onze excuses voor het ongemak.