News

04/05/2023 Regionale kantoren gesloten op bepaalde data in mei en juni

Opgelet, een aantal regionale kantoren zullen gesloten zijn op volgende data:

- Antwerpen: 26 mei 2023

- Gent: 7 juni 2023

- Genk: 7 juni 2023

 

28/04/2023 Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze dag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Een veilige en gezonde werkomgeving als basisprincipe én basisrecht is het centrale thema voor 2023.
 
Volgens de ILO, sterven per jaar ongeveer 2.78 miljoen mensen als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Concreet zijn dit 7600 sterfgevallen per dag. Daarnaast zijn er jaarlijks 374 miljoen niet dodelijke arbeidsongevallen die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. De meest kwetsbare personen zijn vaak deze die werken in sectoren zoals de landbouw, de bouw, etc.
 
Nieuwe technologische innovaties zoals nano- en/of biotechnologie en andere werkomstandigheden (zoals telewerk) brengen nieuwe risioc's met zich mee.
We denken dan eerder aan werkgerelateerde stress en psychologische factoren, waar we ook niet immuun voor zijn.
 
Daarom willen we binnen Fedris streven naar een cultuur van preventie zowel qua veiligheid als gezondheid.

31/03/2023 Tussenkomst voor nieuwe vaccins

Loopt een werknemer of stagiair een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte door het werk dat hij doet? 

Dan kan de preventiedienst van zijn werkgever hem vaccineren en kan Fedris tussenkomen in de terugbetaling van het vaccin. Dit is het geval voor gele koorts, hepatitis A en B. Vanaf 1 april 2023 betaalt Fedris ook de vaccins voor mazelen en waterpokken terug. De procedure voor terugbetaling is vereenvoudigd en de terugbetaling van de serologiebepalingen is nu verbonden aan nomenclatuurnummers.

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief.

29/03/2023 Jouw mentaal welzijn op het werk, laten we erover praten!

Steeds minder werknemers voelen zich goed op het werk, zelfstandigen worden vaker geconfronteerd met stress en het aantal ambtenaren dat uitvalt wegens mentale gezondheidsproblemen valt op. Dit zet zich door in de invaliditeitscijfers. De afgelopen 5 jaar nam het aantal burn-outs en langdurige depressies met 46% toe. In het verlengde van de acties op nationaal niveau en een communicatiecampagne rond welzijn op het werk promoten de Vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en David Clarinval een minireeks podcasts over dit onderwerp.

Met deze minireeks podcasts breit de regering een vervolg aan de informatie- en bewustmakingscampagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaar te maken. Dit onderwerp blijft een aandachtspunt en een actueel thema voor iedere werknemer, werkgever en zelfstandig ondernemer

Volgens recente cijfers van het RIZIV zijn burn-outs en langdurige depressies van 2016 tot 2021 met 46% toegenomen. In 2021 ging het om een stijging van 5% ten opzichte van 2020.  Hoewel Deze stijging is iets minder sterk dan in 2020 tov 2019.

Meer dan twee derde van deze groep zijn vrouwen. De leeftijdsgroep 50-64 jaar blijft het meest getroffen. Maar de grootste toename van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens depressie doet zich voor bij zelfstandigen in de leeftijdsgroep 25-39 jaar (+20 % in 2021, +151 % over 5 jaar). 

Het taboe doorbreken en deze mentale problemen bespreekbaar maken blijven belangrijk. Daarom hebben wij Dagny Ros (chef-kok en auteur) en Laila Zaoui (influencer en werkneemster) gevraagd om hun ervaring met burn-out te delen in twee minireeksen podcasts – een in het Nederlands en een in het Frans. Zij praten met deskundigen over mentaal welzijn op het werk: professor arbeidsgeneeskunde, Lode Godderis, consultant en deskundige in psychosociaal welzijn.  Noëmi Panizieri,  en France Thilszijn vertrouwenspersonen, en Elke Van Roy is preventieadviseur psychosociale aspecten bij Colruyt Group. De afleveringen worden aan elkaar gepraat door Hanne Decoutere, journaliste en VRT-nieuwsanker.

Elk van de 3 afleveringen behandelt een centraal thema, te beginnen met het belang van preventie en het herkennen van symptomen van chronische stress of burn-out. “Het gaat erom je ervan bewust te worden dat deze signalen serieus moeten worden genomen.”, licht France Thils toe. Dagny Ros dacht aanvankelijk dat ze prikkelbaarheid, hyperventilatie en slaapstoornissen kon overwinnen met pijnstillers. Zij was zich er niet van bewust dat dit signalen van uitputting waren. Als zelfstandige was zij ervan overtuigd dat ze moest blijven functioneren.

Laila kwam in een burn-out terecht en is haar batterijen geleidelijk weer aan het opladen. Zij heeft de juiste reflex gehad om zich te omringen met professionals die dit probleem kennen. “Probeer een probleem als burn-out zeker nooit in je eentje op te lossen.”, benadrukt Noëmi Panizieri tijdens de podcast. Ze geeft ook enkele tips om chronische stress en de impact ervan op de gezondheid van de werknemer te herkennen, zodat erger kan worden voorkomen. “Luisteren is een eerste belangrijk stap. Daarna kan je mensen bewust maken van de signalen die hun lichaam geeft”, reflecteert ook Elke Van Roy tijdens een van de afleveringen.

De reeks eindigt met het thema herstel. Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en algemeen directeur van IDEWE, merkt het volgende op: “Burn-out is een werkgerelateerde aandoening, wat betekent dat ook het werk moet worden meegenomen in de behandeling.” Dat herstel is een actief proces, en het werk, maar ook de werkgever en de collega’s, zijn cruciale ondersteunende factoren. Het werk moet worden herverdeeld en de juiste ondersteuning bij terugkeer is zeer individueel. 

De regering erkent het fundamentele belang van mentaal welzijn op het werk voor verschillende beroepsgroepen.  

In die zin hebben de bevoegde ministers gevraagd om gericht actie te ondernemen onder coördinatie van het federaal netwerk mentale gezondheid op het werk.  De acties zijn gericht op werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, maar ook op hun leidinggevenden. Via concrete handvaten willen we de toegang tot de bestaande instrumenten op het gebied van mentaal welzijn op het werk vergemakkelijken. 

Laten we samen met Vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en David Clarinval de pauzeknop indrukken. Afspraak vanaf 24 maart op www.ikvoelmegoedophetwerk.be/nl/pauzepraatje of op de podcastplatformen.  

 

25/01/2023 01/02 geen spreekuur sociaal assistente in Gent

Door de verhuizing naar het nieuwe Stadskantoor zal het spreekuur van onze sociaal assistente in Gent op woensdag 01/02 niet kunnen doorgaan. Je kan opnieuw bij haar terecht op woensdag 08/02 tussen 9u en 12u in het nieuwe Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, spreeklokaal 12.

Bedankt voor je begrip!

 

18/01/2023 Verhoging terugbetaling verplaatsingskosten

Heb je een arbeidsongeval gehad en moet je je verplaatsen op vraag van de verzekeringsonderneming, Fedris of de arbeidsrechtbank of om medische redenen (om je te laten verzorgen of onderzoeken), dan worden je verplaatsingskosten terugbetaald. De vergoeding voor wanneer je je verplaatst met een eigen vervoermiddel (auto, fiets, ...) is sinds 1 januari 2023 verhoogd. Deze bedraagt vanaf nu €0,4090/km (ten opzichte van €0,2474/km voorheen). Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief.

10/01/2023 Opgelet voor fraude via telefoon of sms

Oplichting via telefoon of sms komt meer en meer voor.  Zo kan het ook gebeuren dat iemand zich voordoet als medewerker van Fedris en vraagt naar jouw persoonlijke (bank)gegevens. Ga hier zeker niet op in!

Fedris zal nooit jouw bankgegevens vragen via telefoon, sms of e-mail. 

Heb je een vermoeden dat er iets niet klopt tijdens een telefonisch contact of bij het lezen van een sms of e-mail, geef dan zeker je persoonlijke gevevens niet. Het is veiliger om dan zelf contact op te nemen met Fedris om na te gaan of een bepaalde e-mail, sms of telefonisch contact weldegelijk van een onze medewerkers kwam.

16/12/2022 Spreekuren sociaal assistenten 02 en 03/01

De spreekuren van onze sociaal assistenten in Tongeren en Roeselare van 02/01/2023 gaan niet door. De eerstvolgende spreekuren in deze steden vinden plaats op 06/02/2023.

Ook het spreekuur van onze sociaal assistente in Bergen van 03/01/2023 gaat niet door. Het eerstvolgende spreekuur daar is op 10/01/2023.

 

Onze excuses voor dit ongemak.

28/11/2022 09/12 en 23/12 geen spreekuur sociaal assistente in Antwerpen

Op vrijdag 9 december en vrijdag 23 december zal het spreekuur van onze sociaal assistente in Antwerpen niet kunnen plaatsvinden. Onze excuses voor het ongemak.

25/11/2022 Covid-19 formulieren online invulbaar

Fedris heeft zijn Covid-19-formulieren voor de privésector in een digitaal kleedje gestoken.  Artsen en burgers kunnen vanaf nu deze formulieren online invullen en digitaal ondertekenen door zich aan te melden met hun eID of It’s Me. Meer informatie in onze nieuwsbrief.