Vergoeding van begrafeniskosten

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte? Als u een overlijdensakte naar Fedris stuurt en aantoont dat u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling daarvan.

Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald en dat ook kunt aantonen, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding daarvan.

Het bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten wordt berekend aan de hand van het wettelijke maximumbedrag van het basisloon op de dag van het overlijden: het wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met 30.

Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen naar de plaats waar u hem of haar wenst te laten begraven, dan betaalt Fedris die overbrengingskosten terug.

 

Zie ook

Jaarlijkse vergoeding voor overlijden als gevolg van beroepsziekte 

 overlijdenatfedris.be

 02 272 23 60