Terugbetaling van gezondheidszorgen

Als slachtoffer van een beroepsziekte hebt u recht op de terugbetaling van de gezondheidszorgen die nodig zijn om uw beroepsziekte te behandelen. Die gezondheidszorgen moeten ook erkend zijn binnen de regeling van de ziekteverzekering of voorkomen op een specifieke lijst van geneeskundige verstrekkingen voor beroepsziekten.

Uw ziekenfonds betaalt u een deel terug volgens het officiële ziekteverzekeringstarief. Nadien kan Fedris u het deel dat u zelf moet betalen, het zogenaamde persoonlijke aandeel of remgeld, terugbetalen. Ook dat deel is wettelijk beperkt. Als u meer betaald hebt, moet u het verschil zelf bijpassen.

Het ziekteverzekeringstarief voor de raadpleging van een huisarts bedraagt bijvoorbeeld € 24,50. Als uw huisarts u € 24,50 aanrekent, wordt u uiteindelijk volledig terugbetaald (bijvoorbeeld € 18,50 door uw ziekenfonds en € 6 remgeld door Fedris). Als uw huisarts u € 30 aanrekent, krijgt u € 24,50 terugbetaald en moet u zelf € 5,50 betalen.

 

Hoe vraag ik de terugbetaling van het persoonlijke aandeel (remgeld) aan?

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebt u een aantal voorschriftenformulieren ontvangen met een infoblad over hoe u die moet gebruiken. U kunt die documenten ook altijd bijbestellen. Afhankelijk van de aard van uw medische kosten, moet u andere documenten opsturen naar Fedris.

 
Welke kosten?Welk document opsturen?Naar welk adres opsturen?
farmaceutische kostengeneesmiddelenvoorschrift GZ1 laten invullen door uw behandelend arts en apotheker + kleefbriefje van ziekenfondsFedris, Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
raadplegingskosten artsgetuigschrift voor verstrekte hulp voor de behandeling van de beroepsziekte (model GZ2)  laten invullen door uw arts + kleefbriefje van ziekenfondsFedris, Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
raadplegingskosten kinesist of andere paramedische medewerkergetuigschrift voor verstrekte hulp door paramedische zorgenverstrekker (GZ3) laten invullen door uw arts en zorgverlener + kleefbriefje van ziekenfondsFedris, Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
hospitalisatiekostenfactuur van het ziekenhuis, betalingsbewijs, omstandig hospitalisatieverslag dat aantoont dat de hospitalisatie in verband staat met de beroepsziekte, vermelding van de toegediende farmaceutische producten en van de nomenclatuurnummers van de verstrekte geneeskundige zorgenFedris, Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
(in uitzonderlijke omstandigheden) kosten die niet door de ziekteverzekering worden gedekt, bijvoorbeeld voor bepaalde prothesen of orthopedische toestellen of voor de huur van sanitair materiaalvoorschrift van uw arts en de factuurFedris, Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel