Vergoeding van begrafeniskosten

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad, dan vergoedt de verzekeringsonderneming u de begrafeniskosten.

Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.

Die vergoeding wordt als volgt berekend: (basisloon slachtoffer x 30) / 365 

Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen naar de plaats waar u hem of haar wenst te laten begraven, dan betaalt de verzekeringsonderneming die overbrengingskosten volledig terug.