Ben ik verzekerd tegen een arbeidsongeval?

Het is uw werkgever die u verzekert tegen het risico op arbeidsongevallen.
Als u een onbetaalde stage uitvoert, moet uw onderwijsinstelling u verzekeren. 

Indien u een ongeval hebt gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk, is uw werkgever degene die uiteindelijk beslist of het ongeval al dan niet als een arbeidsongeval wordt erkend. Hij is bovendien de eindverantwoordelijke voor alle aspecten van de regeling van uw arbeidsongeval.