Een arbeidsongeval aangeven

U geeft een arbeidsongeval van een werknemer aan via Publiato op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Dankzij die elektronische aangifte kunnen verschillende gegevens over de gevolgen en de regeling van arbeidsongevallen in de publieke sector worden uitgewisseld. Ook Medex en de gemandateerde verzekeringsondernemingen hebben trouwens toegang tot Publiato. 

Bovendien kan Fedris de gegevens over arbeidsongevallen in de publieke sector nu efficiënter verzamelen in zijn centrale gegevensbank en doorgeven aan Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, en voldoet de kwaliteit van de informatie aan de Europese eisen (Europese verordening 1338/2008). Fedris kan die gegevens gebruiken om statistieken op te stellen.

U weigert het ongeval van uw werknemer te erkennen als arbeidsongeval? Dan moet u uw werknemer met een aangetekende brief op de hoogte brengen van uw weigering. U geeft uw beslissing over de ontvankelijkheid van het ongeval ook in Publiato in. Zo is ook Fedris daarvan op de hoogte. Indien uw werknemer niet akkoord gaat met uw beslissing, kan hij Fedris vragen om een onderzoek in te stellen. Hij kan ook naar de arbeidsrechtbank stappen.