Overlijdensbijslag

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk, had hij of zij daardoor een blijvende arbeidsongeschiktheid en is hij of zij na de herzieningstermijn aan de gevolgen van dat arbeidsongeval overleden? Dan hebt u als rechthebbende, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, recht op een overlijdensbijslag.

Die overlijdensbijslag wordt berekend op basis van een forfaitair bedrag en kan voor een bepaalde duur of levenslang worden betaald. U krijgt de overlijdensbijslag van de verzekeringsonderneming die het arbeidsongeval heeft geregeld. Is het arbeidsongeval vóór 01.01.1988 gebeurd, dan betaalt Fedris u die overlijdensbijslag.

Zie ook

Contacteer onze dienst Vergoedingen voor meer informatie:
 finanatfedris.be