Aanschrijvingen van Fedris

2024

nummeropschrift
2024/2Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2024 (pdf- 794 KB)
2024/1Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 144 KB)

2023

nummeropschrift
2023/2Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2023 (pdf- 882 KB)
2023/1Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 146 KB)

2022

nummeropschrift
2022/3Instructies aan de verzekeringsondernemingen en de werkgevers betreffende de aangifte van arbeidsongevallen en het gebruik van het attest van eerste vaststelling.
Registratie van aangepast werk en telewerk bij arbeidsongevallen (pdf - 151 KB)
2022/2

Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2022 (pdf - 157 KB)

Tabel met aanpassing van de prijzen, de duur en het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2022 (pdf - 857 KB)

2022/1Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 148 KB)

 

2021

nummeropschrift
2021/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 150 KB)
2021/1

Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen (pdf - 227 KB)

Tabel met aanpassing van de prijzen, de duur en het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2021 (pdf - 913 KB)

 

2020

nummeropschrift
2020/3Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (pdf - 164 KB)
2020/2Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2020 (pdf - 1,56 MB)
2020/1

Vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen - Aanschrijving voor een terugbetalingsprocedure van socialezekerheidsbijdragen op renten voor arbeidsongeval in een Europse context (pdf - 595 KB)

Aanvraagformulieren: NL - FR - EN - DE - IT

 

2019

nummeropschrift
2019/3Beheer van buitenlandse schuldvorderingen in het kader van de inwerkingtreding van de Europese Verordeningen voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (EESSI) (pdf - 309 KB) 
2019/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 759,56 KB)
2019/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2019 (pdf - 110,86 KB)

 

2018

nummeropschrift
2018/3Vergoeding van slachtoffers van arbeidsongevallen (in de privésector) in een grensoverschrijdende context (pdf - 1,27 MB)
2018/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 1,88 MB)
2018/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2018 (pdf - 110,86 KB)

 

2017

nummeropschrift
2017/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door Fedris (pdf - 2,01 MB)
2017/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2017 (pdf - 106,25 KB)


2016

nummeropschrift
2016/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 993,5 KB)
2016/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2016 (pdf - 115,64 KB)


2015

nummeropschrift
2015/5Aanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de welvaart (pdf - 240,29 KB)
2015/4Toepassing van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet (pdf - 317,94 KB)
2015/3Centralisering van de tekortkomingen aan de verbintenissen voor de erkenning van orthopedisten en medische centra voor prothesen en orthopedie (pdf - 195 KB)
2015/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 2,02 MB)
2015/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2015 (pdf - 139,55 KB)

 

De onderstaande pdf-bestanden kunnen niet optimaal met een screenreader worden gelezen. U kunt mailen naar infoatfedris.be indien u meer informatie wenst.

2014

nummeropschrift
2014/4Instructies aan de werkgevers betreffende de aangifte van arbeidsongevallen (pdf - 82,28 KB)
2014/3Cumulatie met een rust- of overlevingspensioen (art. 42bis AOW). Problematiek van de aanrekening van het gedeelte van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd (art.45 AOW). Regularisatie (pdf - 106,78 KB)
2014/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 499,32 KB)
2014/1Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2014 (pdf - 137,14 KB)
 

2013

nummeropschrift
2013/4Aanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de welvaart (pdf - 188,25 KB)
Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijving 2012/5
2013/3Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 757,13 KB)
2013/2Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2013 (pdf - 154,74 KB)
2013/1Vrijstelling van opslagen en intresten. Artikel 10 van het koninklijk besluit van 30.12.1976 en reglement van 12.07.2006 (pdf - 77 KB)
 

2012

nummeropschrift
2012/5Aanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de welvaart (pdf - 85,38 KB)
Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijving 2010/4
2012/4Bevestiging van de berekeningsmethoden van het kapitaal 42bis en de periodieke cumuleerbare bedragen die aan het Fonds dienen te worden overgemaakt voor de dossiers waarvoor een gedeelte in kapitaal werd uitgekeerd. Regularisatie van de dossiers (pdf - 96,82 KB)
2012/3Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2012 (pdf - 105,82 KB)
2012/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 703,07 KB)
 

2011

nummeropschrift
2011/5Ongevallenstromen EVA- Afschaffing van bepaalde papieren documenten (pdf - 81,10 KB)
2011/4Wijziging van het aangiftemodel voor de arbeidsongevallen (2012) - ISCO-nomenclatuur 08 (pdf - 44,44 KB)
Formulieren: FR - NL - DE
Tabel ISCO 
2011/3Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2011 (pdf - 80,28 KB)
011/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 266,36 KB)
2011/1Mededeling van de forfaitaire bedragen in aanmerking te nemen voor de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 39,81 KB)
 

2010

nummeropschrift
2010/6Uitvoering van de clean-cut (pdf - 138,34 KB)
2010/5Omzendbrief betreffende de toepassing voor de verzekeringsondernemingen van het koninklijk besluit van 22.03.1993 betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid, van de door de instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens (pdf - 116,84 KB)
2010/4Aanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de welvaart (pdf - 122,20 KB)
Vervanging en vernietiging van de aanschrijving 2009/7
2010/3Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2010 (pdf - 100,22 KB)
2010/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 359,04 KB)
2010/1Mededeling van de forfaitaire bedragen in aanmerking te nemen voor de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 47,52 KB)
 

2009

nummeropschrift
2009/7Aanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de welvaart (pdf - 104,41 KB)
2009/6Storting van de bijdrage van 20% op de premies bepaald in artikel 59, 2°, van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 47,06 KB)
Aanvulling van de aanschrijving 2009/1
2009/5Koninklijk besluit van 17.03.2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12.08.1994 tot uitvoering van artikel 51ter, van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 - Barema's te gebruiken vanaf 01.04.2009 (pdf - 1,15 MB)
2009/4Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2009 (pdf - 135,31 KB)
2009/3Mededeling van de forfaitaire bedragen in aanmerking te nemen voor de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 57,30 KB)
2009/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 371,85 KB)
2009/1Storting van de bijdrage van 20% op de premies bepaald in artikel 59, 2°, van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 179,34 KB)
 

2008

nummeropschrift
2008/3Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 65,31 KB)
2008/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 391,58 KB)
2008/1Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2008 (pdf - 170,22 KB)
 

2007

nummeropschrift
2007/6Nieuw formulier voor de volledige ongevallenaangifte vanaf 2008 - Duitse versie (pdf - 333,29 KB)
2007/5Nieuw formulier voor de volledige aangifte van een arbeidsongeval vanaf 2008 - tijdelijke toevoeging van een rubriek ziekenfonds (pdf - 499,53 KB)
2007/4Het nieuw model van aangifte van arbeidsongeval en de weerslag op de vereenvoudigde elektronische aangifte voor arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen (pdf - 474,27 KB)
2007/3Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2007 (pdf - 43,90 KB)
2007/2Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 388,71 KB)
2007/1Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 61,65 KB)
 

2006

nummeropschrift
2006/7Elektronische gegevensuitwisseling tussen de arbeidsongevallensector en de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Planning - Aanpassing van het protocol (pdf - 86,27 KB)
2006/6Koninklijk besluit van 06.12.2005 - Kapitalen die overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 13.01.1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 aan het Fonds voor arbeidsongevallen verschuldigd zijn voor de ongevallen die zich vanaf 01.01.2003 hebben voorgedaan - Nieuwe barema's (pdf - 598,09 KB)
2006/5Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2006 (pdf - 384,49 KB)
2006/4Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 1,19 MB)
2006/3Ongevallenstromen EVA. Nieuwe planning van de stromen. Afschaffing van papieren kennisgevingen aan het Fonds voor arbeidsongevallen. Melding van ernstige arbeidsongevallen (pdf - 96,89 KB)
2006/2Elektronische gegevensuitwisseling tussen de arbeidsongevallensector en de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (pdf - 302,54 KB)
2006/1Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 54,96 KB)
 

2005

nummeropschrift
2005/8Schuldvordering in het kader van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (verhoging van het loonplafond - afrekening voor de jaren 2004 en 2005) (pdf - 1,04 MB)
2005/7Koninklijke besluiten van 31.08.2005 - Kapitalen verschuldigd aan het Fonds voor arbeidsongevallen in toepassing van de artikelen 51ter en 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 voor de ongevallen gebeurd vanaf 01.01.2003 - Nieuwe barema's (pdf - 87,50 KB)
2005/6Het nieuw model van aangifte van arbeidsongeval (pdf - 229,99 KB)
2005/5Koppeling van de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (pdf - 196,14 KB)
2005/4Model van arbeidsongevallenaangifte in het Duits (pdf - 267,14 KB)
Aanvulling van de aanschrijving 2004/8
2005/3Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 341,22 KB)
2005/2Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2005 (pdf - 138,45 KB)
2005/1Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 58,58 KB)
 

2004

nummeropschrift
2004/9Programmawet van 09.07.2004 (Belgisch Staatsblad van 15.07.2004): artikelen 276 en 277. Ongeschiktheden van 16% tot en met 19 % (pdf - 69,76 KB)
2004/8Het nieuw model van aangifte van arbeidsongeval; Invoering van een vereenvoudigde elektronische aangifte voor arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen (pdf - 223,90 KB)
2004/7Inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de in het buitenland betaalde prestaties (pdf - 386,26 KB)
2004/6Elektronische gegevensuitwisseling tussen de arbeidsongevallensector en de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (pdf - 485,72 KB)
2004/5Toepassing van de artikelen 57 en 58 van de programmawet van 22.12.2003 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2003) (pdf - 89,51 KB)
2004/4Provisionele tussenkomsten en wettelijk subrogatierecht van het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap (pdf - 88,10 KB)
2004/3Lijst van de centra voor kunstledematen en leveranciers inzake prothesen en orthopedische toestellen erkend door het Fonds voor arbeidsongevallen (pdf - 308,16 KB)
2004/2Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2004 (pdf - 115,73 KB)
2004/1Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 44,46 KB)