Wetgeving over arbeidsongevallen in de publieke sector

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen in de publieke sector is de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

We geven hier ook een overzicht van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten van de wet van 3 juli 1967.

datum van afkondigingopschrift
24.04.2024Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector (B.S. 26.04.2024) Inwerkingtreding: 01.06.2024
09.04.2024Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector (B.S. 26.04.2024) Inwerkingtreding: 01.06.2024
30.03.2001
13.07.1970
12.06.1970Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (B.S. 18.06.1970) Inwerkingtreding: 28.06.1970
24.01.1969Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (B.S. 08.02.1969) Inwerkingtreding: 18.02.1969