Frequentie- en ernstgraden

Handleiding

Een praktische handleiding om de frequentie- en ernstgraden te berekenen vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de "Verklarende nota bij formulieren A, B en C".

Definities

De frequentiegraad is de verhouding van het totale aantal ongevallen (op de arbeidsplaats) met de dood of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag tot gevolg, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1 000 000 (om een werkbaar cijfer te krijgen).

Het aantal uren blootstelling aan het risico wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen op jaarbasis dat wordt vastgesteld door de RSZ. Dat aantal werkdagen wordt vermenigvuldigd met 7,6 (aantal werkuren per dag) en met 229 (aantal werkdagen per jaar).

De werkelijke ernstgraad is de verhouding van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ingevolge arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats), tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1 000.

In tegenstelling tot de privésector beschikken we in de publieke sector over geen gegevens met betrekking tot reserves voor voorziene blijvende ongeschiktheid. Het is bijgevolg niet mogelijk de globale ernstgraad te berekenen in de publieke sector.

Tabellen

Onderstaande tabellen bevatten de frequentiegraden en de werkelijke ernstgraden van de ongevallen volgens economische activiteitssector. Die wordt aangeduid met de NACEBEL-code. De economische activiteitssectoren die minder dan 100 000 uren blootstelling aan het risico tellen (hetzij ±60 voltijdse equivalenten) worden niet in rekening gebracht. Die sectoren zijn te klein om de resultaten ervan als significant te kunnen beschouwen.

Link Frequentie- en ernstgraden 2022 - Publieke Sector - pdf 843 KB

Link Frequentie- en ernstgraden 2022 - Publieke Sector - Excel 38 KB

Opmerking: de pdf-bestanden op deze pagina kunnen niet optimaal met een screenreader worden gelezen. U kunt mailen naar statsatfedris.be indien u meer informatie wenst.