Hoe geef ik mijn arbeidsongeval aan?

U meldt elk ongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aan uw werkgever.

U doet dat zo snel mogelijk.
Ook als u niet meteen hinder ondervindt van het ongeval en u uw werk niet moet onderbreken, meldt u het aan uw werkgever. Zo vermijdt u discussie als u pas later problemen zou ondervinden door uw arbeidsongeval.


Uw werkgever geeft uw ongeval vervolgens aan bij zijn verzekeringsonderneming.

Hij is daartoe verplicht en heeft daarvoor 8 dagen tijd vanaf de dag na het ongeval.
Hij moet ook een zogenaamd attest van eerste vaststelling indienen. Dat is een medisch attest waarop uw letsels worden beschreven.


De verzekeringsonderneming - en niet uw werkgever - zal uitmaken of het om een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk gaat. 

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

1. De verzekeringsonderneming erkent uw ongeval als een arbeidsongeval en neemt uw medische kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid ten laste.

2. De verzekeringsonderneming weigert uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen. 

In dat geval moet ze u en Fedris op de hoogte brengen van die weigering. U kunt Fedris dan vragen om een onderzoek in te stellen naar de beslissing van de verzekeringsonderneming. Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeringsonderneming of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

3. De verzekeringsonderneming twijfelt om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen. 

Uw werkgever betaalt u uw gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 dagen. Heeft de verzekeringsonderneming na 30 dagen nog altijd geen beslissing genomen over uw ongeval, dan neemt uw ziekenfonds uw kosten als gevolg van uw ongeval ten laste. Het ziekenfonds vordert nadien zijn uitgaven terug bij de verzekeringsonderneming. Als uw verzekeringsonderneming nadien uw arbeidsongeval aanvaardt, betaalt zij uw kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Aanvaardt de verzekeringsonderneming uw arbeidsongeval niet, dan kunt u aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar de beslissing van de verzekeringsonderneming. Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeringsonderneming of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.