Medische documentatie / Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad is een adviesorgaan van Fedris. De leden zijn experts op het vlak van beroepsziekten en kunnen bijvoorbeeld voorstellen doen om nieuwe beroepsziekten te erkennen of om methodes te introduceren om beroepsziekten te voorkomen. De Wetenschappelijke Raad stelt elk jaar een verslag op over zijn werkzaamheden. Binnen Fedris zijn een aantal medische commissies actief waarin academici en experten op het vlak van een bepaalde beroepsziekte zetelen. Die commissies kunnen adviezen formuleren aan de Wetenschappelijke Raad. Het gaat om de volgende commissies:

 • Commissie aandoeningen van de ademhalingswegen
 • Commissie beroepskankers
 • Commissie bewegingsapparaat
 • Commissie biologische agentia
 • Commissie chemische en toxische agentia
 • Commissie fysische agentia
 • Commissie huidziekten
 • Commissie nieuwe ziekten

De Wetenschappelijke Raad

 • bestudeert de erkende beroepsziekten en de beroepsziekten die nog niet in de lijst van beroepsziekten zijn opgenomen;
 • bepaalt blootstellings-, diagnose- en vergoedingscriteria;
 • zoekt naar de meest geschikte middelen om beroepsziekten te voorkomen;
 • doet voorstellen voor allerlei problemen over beroepsziekten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op dat van het beheerscomité of de voogdijminister.

De Wetenschappelijke Raad is samengesteld uit:

 • een voorzitter
 • een arts en een plaatsvervanger voor elke Belgische universiteit die een specialisatie arbeidsgeneeskunde organiseert, gespecialiseerd in het domein van de arbeidsgeneeskunde en/of de beroepsziekten
 • deskundigen in beroepsziekten, toxicologie en arbeidsbescherming
 • twee artsen en twee vervangers van Fedris
 • twee deskundigen en twee vervangers aangewezen door de representatieve organisaties die zetelen in het beheerscomité van Fedris

 

 

Lijsten van ziekten

Wetenschappelijke publicaties

Documentatie over lage rugpijn