Gratis onderzoek naar neuskanker bij ex-houtbewerkers

Houtstof geeft een verhoogd risico op neus- of sinuskanker. Als de ziekte vroeg ontdekt wordt, is er een grote kans op genezing en een kleinere kans op blijvende ernstige letsels. Als voormalige houtbewerker is het daarom van groot belang dat u zich tijdig laat onderzoeken op neus- en sinuskanker. Maak daarvoor een afspraak bij een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts).

Dat onderzoek is bovendien gratis als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u hebt minstens 20 jaar als houtbewerker gewerkt (als werknemer in de privésector of bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst) en
 • u bent minstens 55 jaar en
 • werkt niet meer bij de werkgever waar u in contact kwam met houtstof en
 • u hebt (minstens) een van de onderstaande symptomen:
  • uw neus is verstopt aan één kant zonder duidelijke reden en langer dan twee weken
  • u hebt neusbloedingen zonder dat u zich ergens aan hebt gestoten
  • uw reukzin is verminderd of verdwenen
  • u bloedt wanneer u uw neus snuit

Uiteraard kunnen die symptomen ook op iets anders wijzen, maar u neemt ze beter ernstig als u lang in de houtsector hebt gewerkt. 

Als u aan alle voorwaarden voldoet:

 • stuurt u het aanvraagformulier Gratis opsporing van neuskanker naar Fedris;
 • krijgt u snel een antwoord van Fedris. Bij een positief antwoord geeft Fedris ook documentatie mee voor uw NKO-arts. Fedris betaalt de kosten voor de raadpleging van de NKO-arts en de endoscopie met of zonder biopsie.

Als uw NKO-arts neus- of sinuskanker vaststelt, moet u zich zo snel mogelijk laten behandelen. Uw ziekte zal dan in principe ook als beroepsziekte worden erkend. Daarvoor moet uw NKO-arts het medische verslag en het resultaat van een biopsie aan Fedris bezorgen. Fedris gaat vervolgens na of u recht hebt op een beroepsziektevergoeding.

Fedris betaalt maximaal 2 onderzoeken per persoon en per jaar.