Preventie van arbeidsongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor arbeidsongevallen of de herhaling ervan. Daarom bent u als werkgever verplicht om specifieke veiligheidsmaatregelen op te nemen in een preventiebeleid voor uw onderneming.

Voor meer informatie over arbeidsongevallenpreventie verwijzen we naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op die website vindt u ook specifieke informatie over interne en externe preventiediensten. Specifiek voor ondernemingen in de bouwsector verwijzen we naar Constructiv, het preventie-instituut van de bouw. Voor ondernemingen in de houtsector verwijzen we naar Woodwize, het preventie-instituut van de houtsector.

Fedris ondersteunt preventieacties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door die te informeren over onder meer de omstandigheden, gevolgen en slachtoffers van arbeidsongevallen. Fedris spoort ook de ondernemingen op die een verzwaard risico inhouden en draagt zo bij tot de nationale strategie voor welzijn op het werk.

Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen?

Met die sensibiliseringscampagne wil Fedris u als bedrijfsleider doen stilstaan bij de veiligheid en het preventiebeleid binnen uw onderneming. De bedoeling is dat de risico-index van uw onderneming daalt.

Als uw onderneming de sensibiliseringsbrief heeft ontvangen, is dat omdat de risico-index van uw onderneming afgelopen jaar te hoog ligt vergeleken met uw activiteitssector. Hoe de risico-index wordt berekend, vindt op de pagina Verzwaard risico. Indien u de cijfergegevens wenst te kennen die werden gebruikt om uw specifieke risico-index te berekenen, mailt u naar statsatfedris.be met als onderwerp het KBO-nummer (btw-nummer) van uw onderneming. Fedris verwacht niet dat u contact opneemt om uw ongevallencijfers te verantwoorden. 

Andere vragen kunt u ook mailen naar statsatfedris.be.

Houdt uw onderneming een verzwaard risico in?

Als uw onderneming een verzwaard risico inhoudt, is dat omdat de risico-index van uw onderneming op jaarbasis ten minste 2 keer de gemiddelde risico-index van uw activiteitssector en 5 keer de gemiddelde risico-index van de privésector bedraagt in de loop van het laatste jaar en in ten minste 1 van de andere jaren van de observatieperiode.

Hoe de risico-index wordt berekend, wat u moet doen als uw onderneming als verzwaard risico wordt beschouwd en andere informatie over het verzwaard risico vindt u onder de rubriek Professional.