Wetgeving arbeidsongevallen in de privésector + rechtspraak (algemeen)

Wetgeving

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971.

Uitvoeringsbesluiten:

Koninklijke besluiten

Ministeriële besluiten

Reglementen 

Deze paragraaf werd laatst geactualiseerd op 18.07.2018. 

Rechtspraak

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste arresten die het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben uitgesproken vanaf 2002 en waarin de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 worden geïnterpreteerd. We hebben de rechtspraak gegroepeerd per thema.

Personeel toepassingsgebied 

Definitie van het begrip arbeidsongeval

Definitie van het begrip arbeidswegongeval

Dodelijk arbeidsongeval

Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid en hulp van derden

Terugbetaling van kosten

Basisloon

Betaling

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering en Fedris

Procedure van schadeloosstelling

Deze paragraaf werd laatst geactualiseerd op 08.08.2017.