Jaarlijkse vergoeding voor overlijden als gevolg van beroepsziekte

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte? Als u een overlijdensakte en het ingevulde formulier 340 - Aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte naar Fedris stuurt, kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding.
De voorwaarden voor de jaarlijkse vergoeding en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer. Klik hieronder op uw relatie tot het slachtoffer om de informatie te lezen die op u van toepassing is.

 

U bent de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een jaarlijkse vergoeding te ontvangen?

Wettelijk samenwonenden hebben een samenlevingscontract afgesloten voor de notaris waarin expliciet vermeld staat dat ze elkaar wederzijds zullen helpen, zelfs als dit na een eventuele breuk financiële gevolgen kan hebben.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vergoeding?

De jaarlijkse vergoeding is gelijk aan 30 % van het basisloon van uw overleden echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

Als u onderhoudsgeld ontving van uw ex-partner, mag de jaarlijkse vergoeding niet hoger zijn dan dat onderhoudsgeld.

Hoelang wordt de jaarlijkse vergoeding betaald?

De jaarlijkse vergoeding wordt u levenslang betaald.

Zodra u met pensioen bent en u een rust- of overlevingspensioen krijgt, wordt uw jaarlijkse vergoeding beperkt tot een forfaitair bedrag. 

 

U bent een kind van het slachtoffer

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vergoeding?

Als u wees bent van vader of moeder, ontvangt u 15 % van het basisloon van uw overleden vader of moeder. Als u 1 of 2 broers of zussen hebt, ontvangen zij ook elk 15 % van dat basisloon. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale vergoeding beperkt tot 45 % van dat basisloon. Zijn jullie bijvoorbeeld met 5 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 9 % van het basisloon van jullie overleden vader of moeder.

Als u wees bent van vader en moeder, ontvangt u 20 % van het basisloon van uw overleden vader of moeder. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale vergoeding beperkt tot 60 %. Zijn jullie bijvoorbeeld met 4 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 15 % van het basisloon van jullie overleden vader of moeder. 

Hoelang wordt de jaarlijkse vergoeding betaald?

De jaarlijkse vergoeding wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent een kleinkind van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een jaarlijkse vergoeding te ontvangen?

U bent wees van vader of moeder, ontvangt kinderbijslag en haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden grootvader of grootmoeder of woonde onder hetzelfde dak als uw grootvader of grootmoeder.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vergoeding?

Als u wees bent van vader of moeder en uw grootvader of grootmoeder geen rechthebbende kinderen nalaat, kunt u aanspraak maken op 15 % van het basisloon van uw grootvader of grootmoeder. Als u wees bent van vader en moeder, kunt u aanspraak maken op 20 % van het basisloon van uw grootvader of grootmoeder. 

Hoelang wordt de jaarlijkse vergoeding betaald?

De jaarlijkse vergoeding wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent de moeder of vader van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een jaarlijkse vergoeding te ontvangen?

Uw overleden zoon of dochter laat geen kind na dat recht zou hebben op een jaarlijkse vergoeding en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden zoon of dochter of woonde onder hetzelfde dak als uw zoon of dochter.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vergoeding?

Als uw zoon of dochter niet getrouwd was en geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 20 % van het basisloon van uw zoon of dochter. 

Als uw zoon of dochter getrouwd was maar geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 15 % van het basisloon van uw zoon of dochter.

Hoelang wordt de jaarlijkse vergoeding betaald?

De jaarlijkse vergoeding wordt uitgekeerd tot het ogenblik waarop uw zoon of dochter 25 jaar zou zijn geworden. Als uw zoon of dochter uw belangrijkste kostwinner was, wordt de jaarlijkse vergoeding levenslang uitgekeerd. 

Zodra u met pensioen bent en u een rust- of overlevingspensioen krijgt, wordt uw jaarlijkse vergoeding beperkt tot een forfaitair bedrag. 

 

U bent een broer of zus van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een jaarlijkse vergoeding te ontvangen?

Uw overleden broer of zus laat geen andere rechthebbenden na, u ontvangt kinderbijslag en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw broer of zus of u woonde onder hetzelfde dak als uw broer of zus.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vergoeding?

De jaarlijkse vergoeding is gelijk aan 15 % van het basisloon van uw overleden broer of zus. 

Hoelang wordt de jaarlijkse vergoeding betaald?

De jaarlijkse vergoeding wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

Zie ook

Meer informatie vindt u in de brochure Schadeloosstelling voor rechthebbenden (pdf - 329,73 KB) 

 Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op een jaarlijkse vergoeding? Mail dan naar overlijdenatfedris.be.