Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan uw arbeidsongeval, hebt u recht op de vergoeding van die blijvende arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt een jaarlijkse vergoeding tijdens de herzieningstermijn en een lijfrente na afloop van die herzieningstermijn. 

Tijdens de driejarige herzieningstermijn kan uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid worden verhoogd of verlaagd. De herzieningstermijn vangt aan op de datum van de bekrachtiging of op de datum van het definitieve vonnis van de arbeidsrechtbank (de termijn om bij het arbeidshof beroep aan te tekenen tegen het vonnis is dan verstreken) of op de datum van het arrest van het arbeidshof. De herzieningstermijn kan niet worden verlengd. Na afloop van de herzieningstermijn is uw graad van arbeidsongeschiktheid definitief. 

Vergoedingen en renten bedragen een percentage van uw basisloon, afhankelijk van uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Klik op de categorie van blijvende arbeidsongeschiktheid die op u van toepassing is om meer informatie te lezen.

Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid lager dan 5 %

Uw vergoeding of rente is gelijk aan uw (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid) / 2.

Wie u betaalt en wanneer hangt af van wanneer uw arbeidsongeval is gebeurd en werd geregeld. 

Gebeurde uw arbeidsongeval vóór 01.04.1984, neem dan contact op met Fedris.

Gebeurde uw arbeidsongeval tussen 01.04.1984 en 31.12.1987, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn van uw verzekeringsonderneming om de 3 maanden een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Na de herzieningstermijn ontvangt u van Fedris een lijfrente aan het einde van het jaar (zie concrete betalingsdata).

Gebeurde uw arbeidsongeval na 01.01.1988 en werd het vóór 01.01.1994 geregeld, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn van uw verzekeringsonderneming om de 3 maanden een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Na de herzieningstermijn ontvangt u van uw verzekeringsonderneming de waarde van uw lijfrente in kapitaal.

Gebeurde uw arbeidsongeval na 01.01.1988 en werd het na 01.01.1994 geregeld, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn van Fedris een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid aan het einde van het jaar (december) (zie concrete betalingsdata). Na de herzieningstermijn ontvangt u van Fedris een lijfrente aan het einde van het jaar (november) (zie concrete betalingsdata).

 

Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf 5 % en minder dan 10 %

Uw vergoeding of rente is gelijk aan uw [(basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid) x 75] / 100.

Wie u betaalt en wanneer hangt af van wanneer uw arbeidsongeval is gebeurd en werd geregeld. 

Gebeurde uw arbeidsongeval tussen 01.04.1984 en 31.12.1987, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn van uw verzekeringsonderneming om de 3 maanden een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Na de herzieningstermijn ontvangt u in november van elk jaar (zie concrete betalingsdata) een lijfrente van Fedris.

Gebeurde uw arbeidsongeval na 01.01.1988 en werd het vóór 01.01.1994 geregeld, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn van uw verzekeringsonderneming om de 3 maanden een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Na de herzieningstermijn ontvangt u van uw verzekeringsonderneming de waarde van uw lijfrente in kapitaal.

Gebeurde uw arbeidsongeval na 01.01.1988 en werd het na 01.01.1994 geregeld, dan ontvangt u tijdens de herzieningstermijn eind december van elk jaar (zie concrete betalingsdata) een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid van Fedris. Na de herzieningstermijn ontvangt u eind november van elk jaar een lijfrente van Fedris (zie concrete betalingsdata).

 

Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf 10 % en minder dan 16 %

Uw vergoeding of rente is gelijk aan uw basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt uw vergoeding of rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid om de 3 maanden (als uw arbeidsongeval gebeurde vóór 01.01.1988) of aan het einde van elke maand (als uw arbeidsongeval gebeurde na 01.01.1988). Die vergoeding of rente krijgt u van uw verzekeringsonderneming als uw arbeidsongeval vóór 01.01.1997 werd geregeld of van Fedris als uw arbeidsongeval na 01.01.1997 werd geregeld (zie concrete betalingsdata). 

 

Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf 16 % tot en met 19 %

Uw vergoeding of rente is gelijk aan uw basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt uw vergoeding of rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid om de 3 maanden (als uw arbeidsongeval gebeurde vóór 01.01.1988) of aan het einde van elke maand (als uw arbeidsongeval na 01.01.1988 gebeurde). Die vergoeding of rente krijgt u van uw verzekeringsonderneming als uw arbeidsongeval vóór 01.12.2003 werd geregeld of van Fedris als uw arbeidsongeval na 01.12.2003 werd geregeld (zie concrete betalingsdata). 

 

Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan 19 %

Uw vergoeding of rente is gelijk aan uw basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt uw vergoeding of rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid om de 3 maanden (als uw arbeidsongeval gebeurde vóór 01.01.1988) of aan het einde van elke maand (als uw arbeidsongeval gebeurde na 01.01.1988) van uw verzekeringsonderneming. 


Voor de exacte berekening van uw vergoeding of rente kunt u contact opnemen met de dienst Vergoedingen van Fedris. 

Om te weten wanneer u een vergoeding kan ontvangen van Fedris, kan u de pagina over de betalingsdata arbeidsongevallen raadplegen.