Vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

Nieuwe CAO inzake werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bepaalde oudere werknemers met ernstige lichamelijke of soortgelijke problemen als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan asbest tijdens hun beroepswerkzaamheden vóór 1 januari 1993, met een duur van ten minste twee jaar:

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een reeks bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), die het kader vormen voor de specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, verlengd.

Voor het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bepaalde oudere werknemers met ernstige fysieke problemen of die rechtstreeks aan asbest zijn blootgesteld, gaat het om CAO nr. 150, die van toepassing is voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023.

In de praktijk betekent dit dat de betrokken werknemers vanaf 58 jaar een vervroegd carrière-einde kunnen aanvragen als zij een loopbaan van ten minste 35 jaar hebben.

Om gebruik te kunnen maken van deze specifieke werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag, moet u een aanvraag indienen door middel van het formulier C150/1N of C150/2N (asbest).

Indien u een aanvraag wilt indienen op grond van een ernstig lichamelijk probleem, raden wij u ten sterkste aan een beroep te doen op de bedrijfsarts voor het invullen van het formulier, aangezien hij het best geplaatst is om u te helpen de nodige informatie te verstrekken voor de erkenning van uw aanvraag. Als u niet weet wie uw bedrijfsarts is, aarzel dan niet om het aan uw werkgever, de preventieadviseur, uw collega's, uw vakbond te vragen....

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische expertise (02 272 28 05 - cao-cctatfedris.be).

Zie ook

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

cao-cctatfedris.be

Tel : 02 272 28 05