Vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een reeks bestaande cao's verlengd. Die overeenkomsten vormen het kader voor specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Zoals voorheen, gelden de nieuwe overeenkomsten ook voor een periode van twee jaar, die ingaat op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2020.

Cao 123 wordt Cao 133. Het gaat om het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen. In de praktijk komt het erop neer dat deze werknemers kunnen vragen om vanaf 58 jaar op brugpensioen te mogen gaan mits ze minstens 35 jaar gewerkt hebben.

Om te kunnen genieten van dit specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, moet je een aanvraag indienen aan de hand van formulier C133/1N (338,35 KB) of C133/2N (asbest) (311,49 KB).

Aarzel niet om mevrouw Greet Segers van de afdeling Risisicobepaling (02 272 28 05) te contacteren voor bijkomende inlichtingen.

Zie ook

 preventieatfedris.be