Vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

Als u een vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag wilt aanvragen en daarvoor een attest nodig hebt waarop staat dat u bent erkend als werknemer die ernstige lichamelijke problemen ondervindt of vóór 01.01.1993 is blootgesteld aan asbest, bent u daarvoor bij Fedris aan het juiste adres.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent ontslagen, maar niet om een dringende reden, tussen 01.01.2017 en 31.12.2018;
 • U hebt de leeftijd van 58 jaar bereikt tussen 01.01.2017 en 31.12.2018 en ten laatste op de dag waarop uw arbeidsovereenkomst is afgelopen;
 • U hebt minstens 35 jaar gewerkt op de dag waarop uw arbeidsovereenkomst is afgelopen;
 • U kunt met een attest van Fedris  bewijzen dat u ernstige lichamelijke problemen ondervindt of vóór 01.01.1993 gedurende minstens 2 jaar aan asbest bent blootgesteld.

U moet tegelijk aan al die voorwaarden voldoen.

Hoe dient u uw aanvraag in?

 1. Vul het formulier C17 Beroepsverleden - Mindervalide of lichamelijke problemen in en stuur het naar uw uitbetalingsinstelling (uw vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Uw uitbetalingsinstelling stuurt het vervolgens naar de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)  die nagaat of u wel degelijk 35 jaar hebt gewerkt. Als dat zo is, stuurt de RVA u een attest over uw beroepsverleden via uw uitbetalingsinstelling.
   
 2. Ondervindt u ernstige lichamelijke problemen? 
  Fedris regelt uw aanvraag tot erkenning.
  Vul formulier C 123-1N in en stuur het terug naar Fedris met als bijlage het attest over uw beroepsverleden. Fedris zal u een attest opsturen van uw erkenning als werknemer met ernstige lichamelijke problemen als u gelijktijdig aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
  - u ondervindt ernstige lichamelijke problemen;
  - die ernstige lichamelijke problemen zijn geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door uw beroepsactiviteit of elke vroegere beroepsactiviteit;
  - die ernstige lichamelijke problemen verhinderen significant de voortzetting van de uitoefening van uw beroep; 

  Bent u minstens 2 jaar blootgesteld aan asbest vóór 01.01.1993? 
  Vul het formulier C 123-2N in en stuur het terug naar Fedris met als bijlage het attest over uw beroepsverleden. Fedris zal uw dossier onderzoeken en, in voorkomend geval, u een attest zal sturen over de erkenning van uw blootstelling aan asbest.
   
 3. Bezorg de 2 attesten (over uw beroepsverleden en uw ernstige lichamelijke problemen of uw blootstelling aan asbest) aan uw uitbetalingsinstelling (uw vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Die zal ervoor zorgen dat de RVA u een vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag zal toekennen.