Vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

Vanaf 1 januari 2019 is CAO 123, betreffende het specifiek stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag waarop werknemers van een zekere leeftijd die mindervalide zijn of ernstige lichamelijke gebreken hebben een beroep kunnen doen indien zij ontslagen worden, niet langer van toepassing.

 

Het is bijgevolg niet langer mogelijk bij Fedris een attest aan te vragen als bewijs dat u lijdt aan een ernstig lichamelijk gebrek of dat u minstens 2 jaar werd blootgesteld aan asbest vóór 01/01/1993, tenzij u ontslagen werd voor 1 januari 2019 en u de leeftijd van 58 jaar bereikt had op het ogenblik dat uw contract werd beëindigd (uiterlijk 31/12/2018).

Wij hebben momenteel geen informatie betreffende een eventuele vernieuwing van deze CAO. Van zodra wij meer informatie hebben zullen wij u informeren via onze website. Wij adviseren u om deze regelmatig te consulteren.

Meer informatie over de verschillende werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag kan u terugvinden op de website van de RVA.

Zie ook

 preventieatfedris.be