Ik ga met pensioen

Heb ik nog recht op een rente voor mijn arbeidsongeval?

Zodra u een rust- of overlevingspensioen ontvangt, kan uw arbeidsongevallenrente slechts met het pensioen worden gecumuleerd tot 100 % van het laatste loon. Dat maximum kan tot maximaal 150 % worden opgevoerd als uw gezondheidstoestand de hulp van een derde vereist.

Als u stopt met werken zonder recht te hebben op een rustpensioen, wordt het bedrag van uw rente en eventuele verergeringsbijslag niet beperkt.