De gegevens over de werkgever

Aangifteformulier

Toelichting

OndernemingsnummerElke onderneming wordt door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geïdentificeerd dankzij een uniek nummer. U kunt het opzoeken op de website van de KBO.
RSZ-nummerHet gaat om het definitieve RSZ-inschrijvingsnummer. Iedere werkgever die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 moet ingeschreven zijn bij de RSZ.
VestigingseenheidsnummerIndien een bedrijf meerdere vestigingen heeft, krijgt ook elke vestiging een uniek nummer van de KBO. Dat nummer kan ook op de website van de KBO worden opgezocht.
Indien het ongeval in een van de vestigingen gebeurt, neemt de werkgever het nummer van die vestiging op in de aangifte.
Naam en voornaam of handelsnaam 
Straat, nummer, bus, postcode, gemeente 
Activiteit van de ondernemingHet gaat om de hoofdactiviteit van de onderneming. 
Vanaf 2008 wordt de door de RSZ aan de onderneming toegekende NACE-code niet meer in de arbeidsongevalaangifte vermeld. Fedris krijgt die informatie van de RSZ.
Telefoonnummer van de contactpersoonHet telefoonnummer van een persoon uit de onderneming bij wie de verzekeraar terecht kan indien hij voor de regeling van het ongeval bijkomende informatie nodig heeft.
Bankrekeningnummer
(IBAN en BIC)
Het internationale formaat (verplicht sinds 2011) voor rekeningnummers bestaat uit een IBAN-nummer, d.w.z. het rekeningnummer zelf, en een BIC-nummer, d.w.z. een identificatienummer voor de financiële instelling waar de rekening werd geopend.