601-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (provinciale en plaatselijke overheid - gezondheidszorg en cruciale sectoren))

Heeft of had u de ziekte COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) en bent u werkzaam in de gezondheidszorg en loopt u een duidelijk verhoogd risico om besmet te worden door het virus:  Vul formulier 601-covid19 zelf in en laat formulier 603-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen.

Heeft of had u de ziekte COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) en was u in de periode van de lockdown (van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020) werkzaam in de “cruciale sectoren en de essentiële diensten” die zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, zonder dat u kon telewerken of de afstandsregels (minstens 1,5 meter afstand) kon respecteren: Vul formulier 601-covid19 en de verklaring over de tewerkstellingsgegevens zelf in en laat formulier 603-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. 

Meer uitleg (voorwaarden, procedure...) in de FAQ over Covid-19. 

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens. Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.