601-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (provinciale en plaatselijke overheid - gezondheidszorg)

Personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten uit de gezondheidszorgsector moeten dit formulier - samen met het formulier 603-Covid19 - indienen om een schadeloosstelling aan te vragen bij besmetting met Covid-19. Hetp personeelslid moet dit formulier zelf invullen.

Meer uitleg (voorwaarden, procedure...) in de FAQ over Covid-19. 

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.