601-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (provinciale en plaatselijke overheid - gezondheidszorg)

Personeel van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten uit de gezondheidszorgsector moeten dit formulier - samen met het formulier 603-Covid19 - indienen om een schadeloosstelling aan te vragen bij besmetting met Covid-19. U moet dit formulier zelf invullen.

Meer uitleg (voorwaarden, procedure...) in de FAQ over Covid-19.