Cancer du nez (prévention)

BOIS-1 - Dépistage gratuit du cancer du nez

Utilisez ce formulaire si vous souhaitez introduire une demande pour un dépistage gratuit du cancer du nez ou des sinus.

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

HOUT-1 - Gratis opsporing van neuskanker

Gebruik dit formulier als u een aanvraag wil indienen voor een gratis onderzoek op neus- en sinuskanker. 

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais