Maladies professionnelles

601 - Antragsformular für Schadenersatz im Falle einer Berufskrankheit (Gemeinden und Provinzen)

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

505 - Medizinisches Attest Hilfe von einer anderen Person (Privatsektor)

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

503 - Ärztliches Attest Entschädigung wegen einer Berufskrankheit (Privatsektor)

Um eine Entschädigung für eine Berufskrankheit als Folge einer Beschäftigung im Privatsektor zu bekommen, müssen Sie uns dieses Formular zusammen mit dem Formular 501 zuschicken.

Drucken Sie das Formular aus, füllen Sie es aus (oder lassen Sie es ausfüllen) und schicken Sie es an Fedris (avenue de l‘Astronomie 1, 1210 Brüssel).

German

501 - Antragsformular Entschädigung wegen einer Berufskrankheit (Privatsektor)

Um eine Entschädigung für eine Berufskrankheit als Folge einer Beschäftigung im Privatsektor zu bekommen, müssen Sie uns dieses Formular zusammen mit dem Formular 503 zuschicken.

Drucken Sie das Formular aus, füllen Sie es aus (oder lassen Sie es ausfüllen) und schicken Sie es an Fedris (avenue de l‘Astronomie 1, 1210 Brüssel).

German

340 - Entschädigungsantrag wegen des Ablebens zufolge einer Berufskrankheit

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

DMP - Déclaration de maladies professionnelles (médecins du travail)

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

ABZ - Aangifte van een beroepsziekte (arbeidsgeneesheren)

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

603 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling beroepsziekte (personeel van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten)

Dit formulier moet samen met formulier 601 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst.

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

Pages