Arbeidsongevallen in de publieke sector

Met publieke sector bedoelen we alle werkgevers die vallen onder de toepassing van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

De arbeidsongevallenwet van 03.07.1967 is een kaderwet die van toepassing wordt wanneer dat bij Koninklijk Besluit werd vastgelegd. Voor arbeidsongevallen in de publieke sector is het daarom belangrijk na te gaan welk Koninklijk Besluit van toepassing is (pdf - 266,92 KB) op de werkgever.

Koninklijk Besluit van 24.01.1969

Koninklijk Besluit van 12.06.1970

Koninklijk Besluit van 13.07.1970

Koninklijk Besluit van 30.03.2001 (RPPol)

Werkt u bij de politiediensten? Dan mailt u uw vragen het best naar inspectatfedris.be. De dienst Controle van Fedris zal nadien contact met u opnemen.

Militairen en daarmee gelijkgestelden en het personeel van de NMBS zijn uitgesloten van de arbeidsongevallenwet van 03.07.1967.

Zie ook

  Hebt u vragen over arbeidsongevallen in de publieke sector waarop u geen antwoord vindt op onze website? Mail dan naar inspectatfedris.be.