340 - Aanvraag schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte

Dit formulier moet u gebruiken om een aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van een beroepsziekte in te dienen.