Wat als mijn arbeidsongeschiktheid verergert na de regeling?

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid tijdelijk verergert, hebt u recht op een vergoeding voor die periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bent u intussen bij een andere werkgever tewerkgesteld? Verwittig dan de werkgever bij wie u was tewerkgesteld op het moment van uw arbeidsongeval. Die blijft immers verantwoordelijk voor alle aspecten van de regeling van uw arbeidsongeval. 

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid blijvend verergert tijdens de herzieningstermijn, kan de bevoegde medische dienst uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid herzien. U dient de aanvraag tot herziening, vergezeld van alle bewijsstukken, aangetekend te versturen naar de bevoegde dienst van de werkgever bij wie u was tewerkgesteld op het moment van uw arbeidsongeval. Die aanvraag wordt behandeld door de bevoegde medische dienst die uw werkgever heeft aangesteld. Als de medische dienst de verergering niet aanvaardt, kunt u naar de arbeidsrechtbank stappen. Dat moet u wel doen voordat de herzieningstermijn verstreken is. Zodra de herzieningstermijn verstreken is, wordt de graad van uw arbeidsongeschiktheid definitief vastgelegd. 

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid blijvend verergert als gevolg van het arbeidsongeval wanneer de herzieningstermijn al verstreken is, kunt u aanspraak maken op een verergeringsbijslag. Uw graad van blijvende ongeschiktheid moet na verergering wel ten minste 10 % bedragen. U vraagt die verergeringsbijslag aan per aangetekende brief aan de bevoegde dienst van de werkgever bij wie u was tewerkgesteld op het moment van uw arbeidsongeval. Die dienst zal uw aanvraag vervolgens doorgeven aan de bevoegde medische dienst. De verergeringsbijslag is een forfaitair bedrag en wordt op hetzelfde tijdstip als uw rente voor arbeidsongeschiktheid betaald.

Zie ook

 Meer info? Mail naar inspectatfedris.be