Wat als mijn gezondheidstoestand verergert?

Als uw gezondheidstoestand verergert, kunt u een aanvraag tot herziening indienen bij de dienst die door uw werkgever is aangeduid. U vult daarvoor zorgvuldig het formulier 601 in en laat het formulier 603 invullen door uw arts, net als bij uw oorspronkelijke vergoedingsaanvraag voor uw beroepsziekte. Voeg ook de medische bewijsstukken (bijvoorbeeld hospitalisatieverslag en recente radiografie) toe waarmee de veranderingen van uw gezondheidstoestand worden aangetoond. 

U kunt vervolgens opnieuw worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek.