Kan ik een deel van mijn rente vooraf uitbetaald krijgen?

U kunt maximaal een derde van uw rente vooraf uitbetaald krijgen (we spreken ook van een derde in kapitaal) als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De herzieningstermijn is verstreken (we spreken daarom van rente en niet van vergoeding). 
  • Uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bij het verstrijken van de herzieningstermijn bedraagt minstens 16 %. Een eventuele verergering van de graad na deze termijn wordt niet in aanmerking genomen. 

U dient uw aanvraag in bij de dienst of de persoon die bij uw werkgever bevoegd is voor de arbeidsongevallen.

Het derde van uw rente wordt omgezet in kapitaal op de eerste dag van de derde maand die volgt op uw aanvraag, en ten vroegste op de eerste dag van de maand na de herzieningstermijn.
Binnen de 60 dagen na de omzetting krijgt u het kapitaal vervolgens uitgekeerd.