Variabelen van de Europese Statistieken van Arbeidsongevallen (ESAO)

Het statistische bureau van de Europese Unie Eurostat wil de Europese Statistieken van Arbeidsongevallen (ESAO) harmoniseren en heeft daarvoor 8 variabelen gedefinieerd waarmee wordt beschreven hoe het arbeidsongeval is gebeurd. Die variabelen worden ook gebruikt in het aangifteformulier.

Het soort werk (pdf 21,16 KB)
Dat is de taak die het slachtoffer uitvoerde op het moment van zijn ongeval. 

De afwijkende gebeurtenis (pdf - 24,31 KB)
Dat is de afwijking van de normale uitvoering van het werk die tot het ongeval heeft geleid.

Het betrokken voorwerp (pdf - 42,33 KB)
Dat is het voorwerp dat betrokken was bij de afwijkende gebeurtenis of bij de specifieke fysieke activiteit of bij de wijze van verwonding.

De wijze van verwonding (pdf - 24,88 KB)
Dat is de manier waarop het slachtoffer het letsel heeft opgelopen.

De aard van het letsel (pdf - 23,76 KB)

De plaats van het letsel (pdf - 26,23 KB)

 

De onderstaande variabelen worden relatief weinig gebruikt in België en komen ook niet voor in de statistieken van Fedris.

De soort plaats (pdf - 26,04 KB)
Dat is de plaats of de werkruimte waar het slachtoffer op het moment van zijn ongeval aan het werk of aanwezig was.

De specifieke fysieke activiteit (pdf - 21,21 KB)
Dat is de specifieke fysieke activiteit die het slachtoffer uitvoerde op het moment van zijn ongeval. Dat kan een kortdurende activiteit zijn, zoals iets opentrekken of ergens binnengaan.