Rugpreventieprogramma van Fedris

Koninklijk Besluit van 11 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 29.05.2018) 

Koninklijk Besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 08.05.2009) Inwerkingtreding: 18.05.2009

Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 11.06.2007) Inwerkingtreding: 01.03.2007

Koninklijk Besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk (B.S. 14.07.2005) Inwerkingtreding: 24.07.2005

Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten (B.S. 29.09.1993) Inwerkingtreding: 09.10.1993